Overdenkingen voor de Sabbat

Het woord van het geloof

Is ons geloof slechts gebaseerd op ongegronde veronderstellingen? Wat voor nut heeft het als wij oprecht geloven in iets dat onjuist of misleidend is?

Jaren geleden las ik het trieste verhaal van een hotelgast die dacht dat er een balkon was voor het muurgrote raam van zijn hotelkamer, het raam opende en op het vermeende balkon wilde stappen. Hij viel meerdere verdiepingen naar beneden en stierf. Misschien had hij gezien dat veel kamers in het hotel een balkon hadden. Heeft het “geloof” van de man dat hij op een balkon zou stappen hem gered?
Hoe vaak is het in de geschiedenis niet voorgekomen dat miljoenen mensen de beloften van een demagoog geloofden en hem de afgrond in volgden? Zulke mensen vertrouwden erop dat hun “held” hen vrede, welzijn en tevredenheid zou brengen. Maar hun vertrouwen in een man en zijn woorden bleek onterecht te zijn, ook al geloofden zij er oprecht in.

Oprechtheid is een zeer positieve eigenschap, maar oprechtheid gecombineerd met valse ideeën of loutere veronderstellingen is geen geloof. Geloof betekent zekerheid in en vertrouwen op God. Geloof is de absolute zekerheid dat iets zal gebeuren volgens onze onwrikbare overtuiging. Deze overtuiging rust op een stevig fundament: Gods beloften en de kennis van Zijn wil.

Geloof is gericht op God en Zijn beloften. Geloof is geen ongefundeerde veronderstelling. Geloof is de zekerheid dat “God ook machtig (is) te doen wat beloofd (is)” (Romeinen 4:21). Geloof is “de absolute zekerheid dat onze hoop ook werkelijkheid  wordt en het is het bewijs van dingen die wij niet kunnen zien” (Hebreeën 11:1, Het Boek).

God zal Zijn woord nooit breken. Hij is volledig te vertrouwen. Als Hij een belofte doet, kunnen we daarop vertrouwen. Het is voor God onmogelijk te liegen (Hebreeën 6:18).

De schrijver van Hebreeën vermaant ons: “Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vast houden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw” (Hebreeën 10:23). Wat God ook belooft, wat Zijn wil ook is, Hij zal het volbrengen.

Het is van groot belang te beseffen dat geloof alleen uit geloof kan voortkomen. De roeping van mensen of de versterking van het geloof bij mensen die de Kerk van God van jongs af aan hebben gekend, gebeurt door het Woord van het geloof. Niemand komt tot geloof door te luisteren naar de woorden van mensen die God verwerpen of de Bijbel en Gods beloften in twijfel trekken. Geloof ontstaat of groeit in ons wanneer wij gesterkt worden door de woorden van gelovige mensen. 


Daarentegen schrijft de apostel Paulus: “Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus” (Romeinen 10:17, NBG’51). Het “Woord van Christus” verwijst naar alle woorden van God die ons in de Bijbel zijn overgeleverd. Jezus was het Woord van God (Johannes 1:1-3) en inspireerde de mensen die in opdracht van God de Bijbel schreven. Het geloof is dus gebaseerd op de woorden van God, of zij nu geschreven of gesproken zijn.

Aangezien geloof gebaseerd is op het Woord van God, is het geen grote verrassing wanneer christenen die het Woord van God niet regelmatig bestuderen, geen sterk geloof hebben. Zij die de studie van het Woord van God verwaarlozen, zullen niet in staat zijn te groeien in het geloof, maar zullen steeds verder afdrijven van een vertrouwensvolle relatie met God.
Hoe vaak en intensief houden wij ons bezig met het Woord van het geloof?

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Het woord van het geloof’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God