Overdenkingen voor de Sabbat

Hoe nederig zijn wij?

Wat betekent nederigheid voor volgelingen van Jezus Christus? Nederigheid is een realistische inschatting van wat we zijn zonder God. Het omvat het besef dat we met onze zonden de dood hebben verdiend, maar door de dood van Jezus hebben we vergeving van zonden gekregen en zijn we met God verzoend. De realiteit van deze nederigheid is dat we zonder de genade van God zouden verdrinken in het moeras van onszelf. Zonder nederigheid zullen we dit inzicht missen – en daaraan gekoppeld het noodzakelijke berouw om zelfs maar de reis met God te beginnen.

Deze nederigheid maakt dat we andere mensen respecteren en hen in genade zien zoals God ons ziet. God heeft Zijn werk in ons nog niet afgemaakt en dat geldt ook voor alle andere mensen. Net als zij waren ook wij vroeger gedoemd om te sterven en dat mogen we nooit vergeten.

In zijn brieven behandelt Paulus deze nederigheid keer op keer. Voor hem was nederigheid een prominente eigenschap van de Geest van God, wat in schril contrast stond met de toenmalige maatschappij, die nederigheid als deugd laag achtte. Aan de gemeente in Efeze schreef Paulus: “Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen” (Efeze 4:1-2).

Maar nederigheid heeft ook te maken met wat we zullen ervaren als we onze roeping aanvaarden. Discipel van Jezus zijn kan voor ons als geroepenen betekenen dat we eenzaam zijn onder onze medemensen als het gaat om het werkelijk volgen van Christus. De evangeliën beschrijven Jezus’ ervaringen in dit opzicht: Zijn discipelen begrepen hem vaak niet, Hij bad alleen terwijl de anderen sliepen, al Zijn discipelen verlieten Hem en vluchtten toen Hij gearresteerd werd, en een van Zijn naaste medewerkers verloochende Hem meerdere malen.

Als we Christus navolgen, moeten we begrijpen dat beproevingen deel uitmaken van ons discipelschap. We accepteren deze met nederigheid en begrijpen dat deze beproevingen een groot doel dienen. De unieke roeping die God ons en andere gelovigen heeft gegeven is niet om snel onze verlangens te bevredigen, maar om het vlees te overwinnen en de eeuwige volmaaktheid van God in onze innerlijke mens – de nieuwe schepping in Christus – te voltooien (2 Korinthe 5:17).

Op onze weg naar het Koninkrijk van God is het belangrijk om te onthouden dat wie zich vernedert, verhoogd zal worden, maar dat hoogmoed voor de val komt ( Lukas 14:11; Spreuken 16:18).

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Hoe nederig zijn wij?’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God