Overdenkingen voor de Sabbat

Hoe reageren wij op Gods woord?

Bij ‘de zaligsprekingen’ denkt u waarschijnlijk direct aan de Bergrede (Mattheüs 5:1-12). Wist u dat ook in het boek Openbaring zeven ‘zaligsprekingen’ staan? Het zijn uitspraken die verspreid over het boek Openbaring worden gedaan en die een zegening betreffen voor degenen die de onderwijzingen uit het boek Openbaring (maar ook de rest van de Bijbel) lezen, horen, begrijpen en ernaar handelen (Openbaring 1:3, 14:12-13, 16:15, 19:8-9, 20:6, 22:7, 22:14).

Wat doet u als u bijvoorbeeld aan het wandelen of zwemmen bent en er pakken zich donkere wolken samen en de lucht begint dreigend te rommelen? U brengt uzelf in veiligheid en gaat schuilen, zodat u niet wordt overvallen door de onweersbui die in aantocht is. Wanneer u in het zwembad bent, zal u verteld worden dat u het water moet verlaten, omdat het niet veilig is.

In het boek Openbaring wordt veelvuldig gesproken over donderslagen, bliksemschichten en over luide stemmen (Openbaring 4:5, 8:5,10:3-4, 11:19, 16:18 en 19:6). Dergelijke beschrijvingen komen ook in het Oude Testament voor, zoals in Exodus 19:16 en Exodus 20:18, en ze hebben betrekking op de aanwezigheid van God. Bij het oude Israël wekte dit eerbied en vrees op (“Toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan”, Exodus 20:18b). 

Welke reactie wekt het lezen van/over deze ‘geestelijke’ natuurverschijnselen bij ons op? Let eens op wat de 1e zaligspreking in Openbaring 1:3 zegt: “Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.” Gezegend is hij die leest en hoort de woorden van deze profetie hier.

Er rust een zegen op het horen én het handelen. We moeten horen wat er gezegd wordt in het Woord van God en bijpassende actie ondernemen. “Wees daders van het Woord en niet alleen hoorders”, Jakobus 1:22a). Denk eens na over wat de rest van het boek Openbaring ons laat zien met luide stemmen, donderslagen, bliksemflitsen – de kracht van God gemanifesteerd in deze natuurverschijnselen – enerzijds, en de reactie die u en ik merken in ons leven als we deze (fysieke) natuurverschijnselen zien en we actie ondernemen om onszelf te beschermen, om ons gezin te beschermen anderzijds. We willen niet door de bliksem getroffen worden. We willen liever niet natregenen. We ondernemen actie. Vertaal dat vervolgens naar wat God zegt in, specifiek, het boek Openbaring, maar uiteraard ook in de Bijbel in zijn geheel: als we over deze ‘geestelijke’ natuurverschijnselen lezen, en we deze geluiden ‘horen’, kunnen we dan eenzelfde soort reactie bij onszelf constateren: slaan we acht op de waarschuwingen die we lezen? Op het ‘gerommel’ dat in de verte klinkt? De tijd is immers nabij!

Als we ons richten op wat God in Zijn Woord, in Zijn wet, ons onderwijst, als onze aandacht op Hem is gericht, zullen de waarschuwingen ons niet ontgaan – en als we daarnaar handelen, zal zegen het resultaat ervan zijn. “Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan” (Openbaring 22:14).

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Hoe reageren wij op Gods woord?’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God