Overdenkingen voor de Sabbat

Is dit de Eindtijd?

Vanwege mijn Oekraïense achtergrond en het feit dat ik veel reizen naar Rusland en de voormalige Sovjet-Unie heb gemaakt, wordt mij vaak gevraagd naar Bijbelprofetie met betrekking tot die regio. De Kerken van God hebben sinds lang grote belangstelling laten zien voor de profetieën van Ezechiël over “Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal” (Ezechiël 38:2).

Daarnaast zijn de gedetailleerde profetieën over de Koning van het Noorden en de Koning van het Zuiden in het 11e hoofdstuk van Daniël al geruime tijd de bron van veel discussie.

In Beyond Today TV en onze boekjes verkondigen we al sinds lange tijd veel over deze profetieën. Een nieuw en belangrijk boekje met up-to-date informatie uit deze bronnen, getiteld “Russia and Bible Prophecy”, is nu in het Engels beschikbaar om te downloaden. Het bevat artikelen over profetie en geschiedenis geschreven door Scott Ashley, Tom Robinson, Mario Seiglie en mijzelf. Dit boekje zal worden aangeboden in de volgende uitgave van het tijdschrift Beyond Today, samen met nieuwe berichtgeving over de opkomende profetische situatie.

U kunt het hier downloaden: ucg.org/bible-study-tools/booklets/russia-and-bible-prophecy.

Bericht bekijken

Gog en Magog symboliseren onheilspellende handelingen door uitzonderlijk grote natiestaten in zowel de komende eindtijd als ook aan het einde van de geprofeteerde duizendjarige heerschappij van Jezus Christus, waar zij opnieuw verschijnen (Openbaring 20:8-9). De fysieke en gedragsmatige kenmerken van deze profetische natiestaten komen overeen met de kenmerken van de Russische Federatie en de Volksrepubliek China. Beide landen hebben een lange en bloedige geschiedenis van volkerenmoord, met Mao Zedong die zelf verantwoordelijk was voor een niet te bevatten record van 45 miljoen doden tijdens de zogenaamde “Grote Sprong Voorwaarts” van 1958-1962.

Wat moeten wij nu doen in een tijd waarin een eerste “verterend vuur” (Joël 2:3) is ontbrand in Oekraïne en elders? Wat doen wij wanneer wij worden overspoeld door onrecht?

De apostel Paulus heeft een goed antwoord: “Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk” (1 Korinthe 16:13). Het Griekse woord voor “waakzaam zijn” betekent letterlijk “wakker blijven”. Jezus zelf geeft ons een waarschuwing en goed nieuws: “En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden” (Mattheüs 24:12-13).

Laten wij, nu het vijandige, verterende vuur zich in Europa en Azië verspreidt, behoren tot degenen die waken, die standvastig zijn, die moedig zijn – en die volharden tot het einde!

Ik sluit af met Psalm 10, een psalm waarin het gaat over vertrouwen op Gods overwinning over het kwaad.

“1 HEERE, waarom blijft U van verre staan? Waarom verbergt U Zich in tijden van benauwdheid? 2 Fel en hoogmoedig achtervolgt de goddeloze de ellendige. Laat hen gegrepen worden in de listige plannen die zij bedacht hebben!
3 Want de goddeloze beroemt zich over zijn hartenwens; hij zegent de gierigaard, hij lastert de HEERE.
4 De goddeloze, met zijn neus trots omhoog, onderzoekt niet. Al zijn gedachten zijn: Er is geen God!
5 Zijn wegen bezorgen te allen tijde verdriet. Uw oordelen gaan hem te hoog, hij houdt ze ver van zich; al zijn tegenstanders blaast hij weg.
6 Hij zegt in zijn hart: Ik zal niet wankelen, want van generatie op generatie zal mij geen onheil treffen.
7 Zijn mond is vol vervloeking, bedrog en list, onder zijn tong is kwaad en onrecht.
8 Hij ligt in een hinderlaag in de dorpen, op verborgen plaatsen doodt hij de onschuldige, zijn ogen loeren op de arme.
9 Hij ligt in een hinderlaag op een verborgen plaats, zoals een leeuw in zijn schuilplaats; hij ligt in een hinderlaag om de ellendige te overvallen, hij overvalt de ellendige als hij hem in zijn net trekt.
10 Hij duikt neer, hij bukt zich, en de arme valt in zijn sterke poten.
11 Hij zegt in zijn hart: God heeft het vergeten, Hij heeft Zijn aangezicht verborgen, Hij ziet het in eeuwigheid niet.
12 ¶ Sta op, HEERE God, hef Uw hand op, vergeet de ellendigen niet.
13 Waarom lastert de goddeloze God? Waarom zegt hij in zijn hart: U zult geen rekenschap eisen?
14 Ú ziet het wél, want U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft; op Ú verlaat de arme zich, U bent geweest een Helper van de wees.
15 Breek de arm van de goddeloze en de kwaaddoener, eis rekenschap van hem over zijn goddeloosheid, tot U er niets meer van vindt.
16 De HEERE is Koning, eeuwig en altijd; de heidenvolken zijn uit Zijn land verdwenen.
17 U hebt de wens van de zachtmoedigen gehoord, HEERE, U zult hun hart versterken, Uw oor zal er acht op slaan
18 om de wees en de verdrukte recht te doen. Dan zal een aardse sterveling voortaan geen geweld meer bedrijven.”

Een gratis exemplaar aanvragen
Rusland-Oekraïne. Is dit de Eindtijd?
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Is dit de Eindtijd?’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!
Rusland-Oekraïne. Is dit de Eindtijd?

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God