Overdenkingen voor de Sabbat

Israël en Jeruzalem in profetie

De afschuwelijke gruweldaden van de terroristische organisatie Hamas hebben wereldwijd voor grote opschudding gezorgd. Het is nog onduidelijk wat Israël gaat doen om zijn burgers te beschermen, maar er wordt gespeculeerd over een grondinvasie van Gaza.

Hamas heeft vandaag, 13 oktober, uitgeroepen tot dag van de opstand. Moslims wereldwijd moeten demonstreren voor Hamas en de “bevrijding van Palestina”. In Jeruzalem gaan ze massaal naar de Tempelberg, naar de Rotskoepel.

Jeruzalem zal de krantenkoppen blijven halen. Wist u dat God duizenden jaren geleden al precies voorspelde wat er met Jeruzalem zou gebeuren? De profeet Zacharia verkondigde: “Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen” (Zacharia 12:2-3).

De profetie van Jezus op de Olijfberg ging ook over Jeruzalem: “Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is” (Lukas 21:20).

Als we de boodschap van Zacharia koppelen aan de boodschap van Christus, kunnen we een fundamenteel principe van beide Bijbelpassages begrijpen: Jeruzalem staat in het centrum van Bijbelprofetie! Na de verovering van Oost-Jeruzalem tijdens de Zesdaagse Oorlog van 1967 werd Jeruzalem uitgeroepen tot de “eeuwige en onverdeelde hoofdstad van Israël”.

Bij alle pogingen om vrede te bereiken is Jeruzalem tot nu toe de Gordiaanse knoop waarvoor geen oplossing is gevonden. “Israëlische en Palestijnse leiders praten zelden in het openbaar over Jeruzalem zonder zwart-wit scenario’s. Aan de ene kant is het de hoofdstad van Israël. Aan de ene kant is het de ‘eeuwige, onverdeelde hoofdstad’ van Israël; aan de andere kant is het de toekomstige hoofdstad van de Palestijnse staat – schijnbaar onverenigbare concepten die veel intelligente politici ertoe hebben gebracht aan te bevelen de zaak onopgelost te laten in de huidige, zogenaamd definitieve vredesonderhandelingen” (New York Times, 21 mei 2000).

Het goede nieuws is dat de Almachtige God een plan heeft voor het volk van Israël en de stad Jeruzalem. Een oplossing zal echter niet alleen voor dit onrustige deel van de wereld tot stand worden gebracht, maar voor de hele wereld door Jezus Christus alleen. Het boek Zacharia vertelt ons dat Hij direct op de Olijfberg met de oplossing van het probleem zal beginnen wanneer Hij naar deze aarde terugkeert en Zijn voeten in het huidige Israël zet (Zacharia 14:4).

Als koning David vandaag de dag weer zou leven, zou hij waarschijnlijk verbaasd zijn over het feit dat een gebed waartoe hij zijn landgenoten aanspoorde in zijn lofzang tot op de dag van vandaag nog niet is verhoord: “Bid om vrede voor Jeruzalem” (Psalm 122:6).

Er zal alleen blijvende vrede voor Jeruzalem zijn als Jezus terugkeert als Heere der Heren en Koning der Koningen! Ons dagelijks gebed “Uw koninkrijk kome!” is een gebed voor de vrede van Jeruzalem.

Ik wens u allen een gezegende Sabbat!

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Israël en Jeruzalem in profetie’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God