Overdenkingen voor de Sabbat

Kies voor Gods volledig buffet van gehoorzaamheid

Wie heeft er niet genoten van een lekkere maaltijd bij een buffet? Iedereen kiest daarbij uit wat hij wil van de vaak prachtig opgemaakte gerechten: dit is wat ik wil, maar dat andere wil ik nu niet eten. Na de dienst hebben we soms een klein buffet (of een groot buffet op een Feestdag). En als u daarna nog honger hebt, dan is dat uw eigen schuld. ?

Onder belijdende christenen bestaat er een ander soort buffet: gehoorzaamheid aan God. Het buffet bestaat uit de verwachting die God van ons heeft. Het gaat om de wil van God, en op het buffet liggen Gods geboden en instructies uitgestald. Men kiest dan van “het buffet” de dingen die bevallen. Wat niet bevalt, blijft onopgemerkt of wordt niet uitgevoerd. En wie op deze wijze te werk gaat, zal nooit verzadigd zijn met de gerechtigheid van God.

De grootste “christelijke” denominatie is hier een uitstekend voorbeeld van. Het weet en belijdt dat de Bijbelse rustdag de zevende dag van de week is, van vrijdagavond bij zonsondergang tot zonsondergang ongeveer 24 uur later. Maar aangezien zij dit niet “lekker” vindt, blijft dit gebod van God onaangeroerd op het gehoorzaamheidsbuffet.

We hebben ook een Bijbels voorbeeld in de vorm van Israëls eerste koning Saul. De profeet Samuel berispte koning Saul voor het uitkiezen welke van Gods geboden hij zou opvolgen. Saul verdedigde zich hardnekkig (1 Samuel 15).

In antwoord hierop zei Samuel: “Want opstandigheid is net zo erg als tovenarij en koppigheid is net zo erg als aanbidding van afgodsbeelden” (1 Samuel 15:23, Het Boek). God trok Sauls zalving als koning die dag in.

We weten hoe ernstig tovenarij (waarzeggerij) en het aanbidden van afgoden zijn, maar weten we ook hoe ernstig opstandigheid en koppigheid zijn, waardoor sommige dingen onaangeroerd blijven aan het gehoorzaamheidsbuffet?

We mogen niet, net zoals koning Saul de instructies van God veranderde om zijn mannen een plezier te doen (1 Samuel 15:24), Gods geboden veranderen of negeren.

In tegenstelling tot de grootste christelijke denominatie, hebben wij het sabbatsgebod van het “gehoorzaamheidsbuffet” gelegd op het “bord” van onze levensstijl.

Maar hoe consequent zijn wij met deze twee instructies van God?

“Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave” (Mattheüs 5:23-24).

“Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven” (Mattheüs 6:14-15).

Laten we niet als koning Saul zijn. Laten wij op ons bord leggen alles wat God heeft uitgestald op Zijn buffet van gehoorzaamheid. Op deze manier zullen wij werkelijk verzadigd worden met Zijn gerechtigheid!

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Kies voor Gods volledig buffet van gehoorzaamheid’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God