Overdenkingen voor de Sabbat

Laten we wachten op God

Wie kan zich verheugen als hij bang is alles te verliezen? Soms is het moeilijkste aan de beproevingen die we moeten doorstaan niet eens de beproeving zelf. Het is de angst dat de situatie waarmee we geconfronteerd worden ons zal beroven van het goede in ons leven. We kunnen denken aan alles waarvoor we hebben gewerkt en wat ons dierbaar is, en ons misselijk voelen bij de gedachte dat de vijand van ons allen ons dreigt terug te zetten naar af.

Wie wil helemaal opnieuw beginnen om iets terug te winnen wat we nog niet eens verloren hebben? In tijden van beproeving kan het gebeuren dat we zo in beslag genomen worden door zulke gedachten dat we onszelf voor de gek houden door op te geven of niet ons beste beentje voor te zetten. Maar in Psalm 55, vers 23, hebben we Gods belofte: “Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt.”

Deze belofte wordt aangevuld met wat God de apostel Paulus inspireerde te zeggen: “Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.” (1 Korinthe 10:13).

Als we leren geloven en leven naar deze beloften, zullen we veel beter in staat zijn een houding van vreugde te handhaven wanneer de dingen niet gaan zoals wij willen.

Wanneer God ons zegt dat wij niet eeuwig zullen wankelen, betekent dit dat hij de verantwoordelijkheid op zich neemt om ervoor te zorgen dat wij alles zullen hebben wat wij nodig hebben om de weg met hem te bewandelen. Het betekent dat wanneer de weg moeilijk wordt en we het gevoel hebben dat we het niet redden, hij ons alles geeft wat ons ontbreekt om ervoor te zorgen dat we niet opgeven.

Het eerste deel van Psalm 55, vers 23 gaat over dingen die ons belasten. Onze last, wat die ook is (al onze zorgen, angsten en tekortkomingen) moeten we op de Heer werpen, want hij zal ons onderhouden en voor ons zorgen of de last als het ware opvangen. De belofte is: we hoeven niet nerveus te zijn als we beproefd worden en denken dat we zullen falen, want als iets te zwaar voor ons wordt, zal Hij de last voor ons dragen – als we die op Hem werpen.

Als we stilstaan bij de betekenis van deze belofte, beseffen we dat er werkelijk niets is dat ons het gevoel zou moeten geven dat we het niet zullen halen. Stress en angst zijn niet nodig, want we hoeven onze lasten niet in eigen kracht te dragen, maar laten ze gewoon over aan God, die ze meer dan kan dragen. Zelfs de dood overwint ons niet, want wij hebben de absoluut zekere belofte van een opstanding!

Maar onze vijand, Satan de duivel, wil ons het tegenovergestelde bijbrengen. Maar God belooft ons dat hij niet zal toestaan dat iemand of iets ons tegenhoudt om de eindstreep naar het Koninkrijk van God te halen. God wil dat we het vertrouwen hebben dat we niet neergeslagen, geschokt of verplaatst zullen worden.

Wanneer we ons bezwaard en vermoeid voelen en denken dat we nergens komen, moeten we ons afvragen waarom dat zo is. Laten we ons afvragen of we een oprechte en volhardende inspanning hebben geleverd om onze last aan God te geven, want het gaat niet vanzelf! Dit is onze verantwoordelijkheid en moet een gewoonte worden in ons leven wanneer we op de proef worden gesteld.

En David, een man naar Gods eigen hart, die vele beproevingen en verzoekingen onderging, maakte er een gewoonte van zich te “ontlasten”: “Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.” (Psalm 43:5). Laten we deze woorden niet alleen zingen (gezang 25 in ons gezangboek), maar ze ook leven!

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Laten we wachten op God’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God