Overdenkingen voor de Sabbat

De Bijbel voorspelt nauwkeurig het tempo van het leven en de toenemende verspreiding van kennis in onze tijd: “Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken [“velen zullen her en der reizen”, King James Bijbel] en de kennis zal toenemen” (Daniël 12:4, cursivering overal toegevoegd).

Is dat niet wat we vandaag de dag zien? Reizen naar elk deel van de wereld in slechts een paar dagen is nu mogelijk. De hoeveelheid informatie die voor de gemiddelde mens beschikbaar is, is de laatste decennia explosief toegenomen. Met uw mobieltje hebt u toegang tot boeken, video’s en artikelen en kunt u onmiddellijk communiceren met anderen over de hele wereld.

Toen ik in 1966 voor het eerst naar Ambassador College ging, betrad ik de campus met alleen een King James Bijbel. Later voegde ik er een concordantie aan toe, samen met een paar andere Bijbelvertalingen en studieboeken. Maar vandaag de dag heb ik veel nieuwe Bijbelvertalingen en nieuwe naslagwerken. Vele zijn online en kosten me niets. Ik heb de populaire YouVersion Bijbel app, die nu al honderden miljoenen keren is gedownload, de Blue Letter Bible, Bible Gateway en vele andere. Wat een zegen om deze bron van informatie beschikbaar te hebben op elk moment dat ik het wil! Ik luister naar boeken online, en via zoekmachines kan ik bijna alles direct vinden. Waar vroeger informatie kwam via boeken op mijn boekenplank of uit de bibliotheek, kunnen nu hele vergezichten van kennis mijn hoofd binnenstromen via mijn computer. Het is een wonder!

Maar tegelijkertijd waarschuwt de Bijbel ons om onze geest goed onder controle te houden: “Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was” (Filippenzen 2:5). Onze plicht in het leven is niet alleen om kennis tot ons te nemen, maar ook om onze gedachten zo te vormen dat we denken en zijn als Jezus Christus. Ons wordt verder verteld: “De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus, en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn” (2 Korinthe 10:4-6). Wanneer er zoveel opties zijn waaruit u kunt kiezen en die u in uw gedachten kunt opnemen, dan is het uw verantwoordelijkheid als christen om te onderscheiden welke informatie waardevol is. Het kan aanvoelen alsof we voortdurend een stortvloed aan communicatie en informatie ontvangen, maar de waarheid is dat u zich kunt “afmelden” hiervoor en uw geest kunt vereenvoudigen.

Net als bij elke andere gezonde vooruitgang in de technologie duurt het niet lang voordat er een schaduwzijde en een ongezond gebruik van technologie opduikt, met resultaten die niet goed zijn. De mens is uniek onder de levensvormen, omdat hij vrijwillig zijn aandacht kan regelen. In 1890 schreef de bekende filosoof en psycholoog William James over het menselijk verstand dat “het vermogen om een afdwalende aandacht steeds weer vrijwillig terug te brengen, de eigenlijke wortel is van oordeel, karakter en wil”.

Maar nu reageert ons verstand, dat ooit keuzes en een vrije wil bepaalde, vaak alleen nog maar op een kakofonie aan berichten. Er is een constant spervuur van berichten en technieken die proberen onze innerlijke kern te bereiken en te dicteren wat we denken en doen. We worden steeds meer geregeerd door e-mail, sms’jes, streamingdiensten, sociale media, spelletjes, het laatste nieuws of online winkelen. Een overvloed, ja zelfs een vloedgolf aan digitale gegevens achtervolgt ons nu voortdurend. Adverteerders en influencers vinden steeds nieuwe manieren om ons brein te bereiken. Sommige daarvan kunnen leiden tot een giftige afhankelijkheid van deze media. Soms kan het voelen alsof we nooit echt alleen gelaten worden.

Heeft u het gevoel dat u een gevangene wordt van constante communicatie en informatie? Jongere mensen en hun relaties worden gevormd door sms’jes, Snapchat, Instagram, TikTok enz. Worden we gemanipuleerd door constante digitale prikkels, waarvan de gevolgen nog niet volledig bekend zijn?

Vroeger werd men wakker en besloot men bewust wat men ging doen die dag. Nu beginnen velen van ons de dag met een buiging voor e-mail of Facebook, nog voor we de kans hebben gehad om na te denken. Een veel betere keuze zou zijn om u te buigen voor God en Hem invloed te laten uitoefenen op uw gedachten als u uw dag begint!

De eindige hoeveelheid tijd die we elke dag hebben, is voor iedereen hetzelfde. Maar de hoeveelheid informatie is onbegrensd. Als die niet gereguleerd wordt, kan ze uw cognitieve functies en uw relatie met God overweldigen.

In Zijn gelijkenis van de zaaier en het zaad legde Jezus Christus uit hoe het Woord van het Koninkrijk zich ontwikkelde nadat het gezaaid was. Sommige zaadjes werden langs de kant van de weg gezaaid en kregen nooit de kans om te ontkiemen. Ander zaad viel op rotsachtige grond en verwelkte na het ontkiemen. Maar de derde soort grond is wat duidelijk deze situatie weergeeft. Dit was het zaad dat tussen de doornen was gezaaid. Het ontkiemde en was op weg naar zijn bloei, maar het werd afgeleid en werd verstikt: “En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort; maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar” (Mattheüs 13:22). Het onophoudelijk en ongecontroleerd bezig zijn met invloeden van buitenaf kan ons afleiden en onze relatie met God tragisch verstikken. Als u probeert om uw geest leeg te maken en met God te praten, kan het een goed idee zijn om uw telefoon op “Niet storen” te zetten, zodat u niet onderbroken wordt.

Constante afleiding kan gevaarlijk zijn als we bijvoorbeeld een auto besturen. Veel dodelijke ongelukken zijn veroorzaakt doordat mensen reageerden op berichten of afgeleid werden door hun telefoon tijdens het rijden. Maar een andere doodsoorzaak betreft het zich afkeren van de woorden van het leven en het zich richten op eindeloze, tijdrovende trivia.

De apostel Paulus spreekt over afleidingen die ons geloof aantasten: “En dit zeg ik tot uw eigen voordeel, niet om een strik over u heen te werpen, maar om u te leiden tot eerbaar gedrag en blijvende toewijding aan de Heere, zonder afgeleid te worden” (1 Korinthe 7:35).

Een geest die afgeleid wordt, kan een geest worden waarvan de aandachtspanne zo kort kan worden dat het onze concentratie in gebed beïnvloedt. We kunnen in een toestand komen waarin we gemakkelijk de concentratie en de flow in het gebed verliezen als we met God praten: “En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort” (Romeinen 8:26). Ja, we kunnen op het punt komen dat er teveel informatie in ons hoofd rond dwarrelt, zodat onze gebeden niet meer samenhangend zijn en we moeten bidden dat God ons helpt door Zijn Heilige Geest. Is dit ooit bij u gebeurd?

Bewaak uw geest. Wees op uw hoede voor wat u ervan kan weerhouden de gezindheid van Christus te hebben. Laat u zich door de voortdurende afleidingen verstikken en verdrijven uit de aanwezigheid van God zodat u niet in staat bent om te bloeien en rechtvaardige vruchten voort te brengen?

Beoordeel alle dingen die uw aandacht vragen. Moet u er de hele tijd naar luisteren? Zet er een paar uit en stop ze weg, zodat uw gedachten rust kunnen hebben. Zet meldingen op uw computer uit en kies voor “afmelden”!

De kennis die binnen handbereik is, kan een geweldig voordeel zijn. Maar als we niets doen, kunnen we de stille, geconcentreerde momenten met God verliezen die cruciaal zijn om onze relatie met Hem op te bouwen. Laten we meer momenten nemen om ons bewust af te sluiten van afleidingen en onze gedachten terug te geven aan God!

Een gratis exemplaar aanvragen
Meldt u af!
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Meldt u af!’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!
Meldt u af!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God