Overdenkingen voor de Sabbat

Negen beloften voor de strijd tegen angst

Inmiddels zijn we weer (bijna) een maand thuis na het Feest en is het “normale” leven weer verdergegaan. En naast de gebruikelijke uitdagingen van het dagelijks leven is er met de energiecrisis voor sommigen de zorg over de winter en de extra kosten voor verwarming en elektriciteit. Sommigen zijn er zelfs bang voor.

Maar laten we even stilstaan bij hoeveel verschillende zondige dingen en houdingen voortkomen uit angst. Angst voor financiën kan leiden tot gierigheid, hebzucht, hamsteren en stelen. Angst om te slagen in een taak kan ons prikkelbaar, nors en chagrijnig maken. Angst voor relaties kan ertoe leiden dat we ons terugtrekken en onverschillig staan tegenover andere mensen. Angst voor hoe iemand op ons zal reageren kan ervoor zorgen dat ons gedrag afwijkt van wie we werkelijk zijn.

Dus als angst kan worden overwonnen, kunnen veel zonden worden overwonnen. We hebben het voorbeeld van Jezus en de apostel Paulus. Laten we het ongeloof van de angst bestrijden met de beloften van God. Hier zijn negen van die beloftes:

Wanneer u bang bent voor een riskante nieuwe onderneming of ontmoeting, bestrijd dan het ongeloof met de belofte: “Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt” (Jesaja 41:10).

Wanneer u bang bent dat uw dienstbaarheid nutteloos en leeg is, bestrijd dan het ongeloof met de belofte: “Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend” (Jesaja 55:11).

Wanneer u bang bent dat u te zwak ben om uw werk te doen, bestrijd dan het ongeloof met de belofte van Christus: “Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht” (2 Korinthe 12:9) en “Uw grendels zullen van ijzer en brons zijn; laat uw kracht zijn overeenkomstig uw dagen!” (Deuteronomium 33:25).  

Als u bang bent voor beslissingen voor de toekomst, bestrijd dan het ongeloof met de belofte: “Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u” (Psalm 32:8).

Als u bang bent voor tegenstanders, bestrijd dan het het ongeloof met de belofte: “Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?” (Romeinen 8:31).

Als u bang bent om ziek te worden, bestrijd dan het ongeloof met de belofte dat “verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is” (Romeinen 5:3-5).

Als u bang bent om oud te worden, bestrijd dan het ongeloof met de belofte: “Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot uw grijsheid toe zal Ík u dragen; Ík heb het gedaan en Ík zal u opnemen, Ík zal dragen en redden” (Jesaja 46:4).

Als u bang bent om te sterven, bestrijd dan het ongeloof met de belofte: “Niemand van ons leeft immers voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, dat Hij zowel over doden als levenden zou heersen” (Romeinen 14:7-9).

Als u bang bent in het geloof schipbreuk te lijden en van God af te vallen, bestrijd dan het ongeloof met de belofte: “Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus” (Filippenzen 1:6). “Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen” (1 Thessalonicenzen 5:24). “Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten” (Hebreeën 7:25).

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Negen beloften voor de strijd tegen angst
‘.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God