Overdenkingen voor de Sabbat

Omgaan met roddels


De Engelse prediker Charles Spurgeon schreef ooit: “De beste manier om met laster om te gaan is om erover te bidden: God zal ze wegnemen of de angel ervan wegnemen. Onze eigen pogingen om onszelf te zuiveren mislukken meestal; we zijn als de student die de inktvlek uit zijn schrift probeert te verwijderen en het tien keer erger maakt door zijn geklungel.”

Wat verwacht God van ons als anderen over ons roddelen – zelfs broeders en zusters in het geloof? Gebeurt dat? Ja, helaas. We kunnen voor hen bidden. We kunnen andere mensen niet veranderen, maar we kunnen wel bidden dat de Heilige Geest in hen werkt en hen ervan weerhoudt anderen te belasteren, te roddelen en kwaad over hen te spreken.

We moeten in dit opzicht niet alleen bidden voor de mensen om ons heen, maar ook voor onze politieke leiders en andere leiders die God niet kennen en Zijn standpunten niet begrijpen. Veel mensen zien niets verkeerds in laster en roddel en spreken zonder blikken of blozen kwaad over anderen. Maar zoals Jezus aan het kruis zei: “Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen!”

Hoe vaak vragen we God niet in gebed om de politieke en culturele “heersers” van onze wereld te vergeven en hen vervolgens te transformeren door Zijn reddende genade aan hen te openbaren? We denken misschien dat dit niets oplevert, maar toch vroeg Jezus aan het kruis om vergeving voor hen die Hem gekruisigd hadden.

God heeft ons duidelijk opgedragen om voor onze leiders te bidden, of we het nu met hen eens zijn of niet. We zijn zeker bekend met Gods oproep om dit te doen. Maar hebben we ooit overwogen om te bidden voor degenen die de media en het entertainment in onze wereld creëren en verspreiden? Zij zijn in zekere zin ook leiders, culturele leiders, en zij hebben gebed nodig. Zij geven onze cultuur vorm door het voorbeeld van hun leven en hun mediaprojecten.

Sommigen van hen, vooral in Hollywood, verwerpen het christendom, zelfs fel. Ze zitten bij elkaar en belasteren anderen; ze roddelen, liegen en schaden anderen. Het is onze taak om een zuiver geweten te bewaren door niet deel te nemen aan dergelijke kwesties of zelfs het gesprek een andere wending te geven zodat degenen die kwaadwillig over ons gedrag of geloof in Christus spreken zich zullen schamen voor hun laster en geroddel.

Het is onze taak om voor al deze mensen te bidden “opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid” (1 Timotheüs 2:2). We kunnen het geroddel van anderen niet voorkomen, maar we kunnen wel voor zulke mensen bidden!

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Omgaan met roddels’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God