Overdenkingen voor de Sabbat

Ons geloof dagelijks versterken.

Iedereen die waar geloof bezit, wordt op enig moment op de proef gesteld. De Bijbel zegt dat deze beproevingen ten doel hebben de echtheid van ons geloof te laten zien (1 Petrus 1:7, GNB). Goud is immers vergankelijk, terwijl ons geloof ons karakter vormt voor de eeuwigheid.

Wat betekent dit voor ons? Heel eenvoudig, we zullen beproevingen en verzoekingen moeten verwachten. Er kunnen zich situaties voordoen waarin men van ons verwacht dat we compromissen sluiten met de waarheid van God die in de Bijbel is geopenbaard. De echtheid van ons geloof kan in zo’n situatie op de proef worden gesteld. Houden we dan stand, of sluiten we compromissen? 

Beproevingen en problemen zijn niet prettig. Wanneer ze ons treffen, lijken ze aanvankelijk vreselijk, traumatisch en zelfs verwoestend. Maar beproevingen geven ons de kans om geloof op te bouwen en geestelijk te groeien. 

God is vergevend ten aanzien van onze zwakheden, maar Hij verwacht wel van ons dat wij groeien in geloof. Op zulke momenten moeten we Zijn wijsheid nog meer zoeken. Zoals Spreuken 24:6 zegt, moeten we wijze, geestelijke raad zoeken. Wij moeten Hem in gebed vragen ons Zijn wil te tonen. Hij kan ons de nodige moed en het geloof geven waarmee wij dan verder kunnen. 

God laat ons kleinere beproevingen meemaken die ons voorbereiden op de grotere beproevingen die voor ons liggen. Daarom moeten we dagelijks bezig zijn ons geloof versterken. Als wij namelijk ons vertrouwen niet op God richten, zal het voor ons veel moeilijker worden om een grotere crisis te doorstaan. 

Een leven van gebed, Bijbelstudie en nederige gehoorzaamheid aan God verheldert en versterkt ons geloof. We kunnen het moment van beproevingen in ons leven niet kiezen, maar als we God vandaag zoeken, zullen we veel beter toegerust zijn voor beproevingen die nog komen.

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Ons geloof dagelijks versterken.’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God