Overdenkingen voor de Sabbat

Ons offer tijdens het Feest van de Ongezuurde Broden


Zoals gewoonlijk zal er ook dit jaar tijdens het Feest van de Ongezuurde Broden op de beide Sabbatten een offerande worden opgehaald.

Waarschijnlijk ervaren we allemaal hetzelfde als het gaat om de offers op Gods hoogtijdagen: we denken na over ons offer en bereiden ons daarop voor. Maar is de inhoud van de envelop die we als offerande zullen geven op het feest van Ongezuurde Broden, ons belangrijkste offer in deze tijd van het jaar?

Niet echt, want de symboliek van het Pascha en het Feest van de Ongezuurde Broden leert ons dat ons hele wezen ons belangrijkste offer aan God is. Paulus vermaande de christenen in Rome in dit verband met de volgende woorden:

“Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst” (Romeinen 12:1).

Paulus zette zich onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud in voor het Evangelie en de gemeente. Hij zag deze taak als het offer van zijn leven:

“Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het Woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb hardgelopen en mij ook niet tevergeefs heb ingespannen. Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen” (Filippenzen 2:14-17).

Verwijzend naar Zijn eigen offer zei Jezus tegen Zijn discipelen: “Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden” (Johannes 15:13).

Jezus gaf Zijn leven voor ons niet alleen door Zijn offerdood, maar ook door heel Zijn leven als Mens op deze aarde. Zijn leven zelf was een offer.

Jezus verwacht niets van ons waartoe Hij Zelf niet bereid was (Johannes 13:13-16).

Het is terecht dat wij ons lichaam – ons hele leven – als offer aan God aanbieden. Paulus schreef: “Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn” (1 Korinthe 6:19-20).

De prijs voor ons lichaam was het bloed van Jezus Christus (Handelingen 20:28), waarvan wij het vergieten over enkele dagen bij het Pascha zullen gedenken.

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Ons offer tijdens het Feest van de Ongezuurde Broden’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God