Overdenkingen voor de Sabbat

Ons offer voor God


36 jaar geleden beleefde ik Goede Vrijdag voor het eerst op de Filippijnen. Tijdens ons voorjaarsfeest bezocht ik de gemeenschap in Naga City in het zuiden van Luzon.

Rond het middaguur zag ik tot mijn verbazing een aantal jonge mannen door de straat lopen als onderdeel van een feestprocessie. Ze droegen geen shirts. Ze sloegen herhaaldelijk op hun rug met kleine zwepen. De huid op hun rug was bebloed.

Later hoorde ik dat dit elk jaar op Goede Vrijdag gebeurt in de Filippijnen. In de provincie Pampanga, ten noorden van Manilla, laten mannen zich elk jaar zelfs voor korte tijd aan zelfgemaakte kruizen nagelen.

Op deze manier geloven deze mensen dat ze een offer brengen voor Christus en willen ze in Zijn voetsporen treden.

Is dit het soort offer dat God van ons verwacht? Nee, absoluut niet. God eist een dergelijke “boetedoening” niet van ons. Jezus’ eigen offer is voldoende om de zonden van alle mensen te verzoenen: “Maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechter hand van God. Verder wacht Hij op het tijdstip dat Zijn vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten gemaakt worden. Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt” (Hebreeën 10:12-14).

Hoe eren we het offer van Christus? Door de huid op onze rug te slaan tot het bloedt? Nee, maar door het juiste offer te brengen in de manier waarop we ons leven leiden! God eist geen boetedoening van ons, maar bekering – een ommekeer! We offeren ons leven op door de manier waarop we leven: “Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst” (Romeinen 12:1).

We doen dit elke dag door te proberen de wil van God te herkennen en te doen: “En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is” (vers 2).

Jezus’ hele leven was een levend offer voor de wil van God. Wij brengen het juiste offer voor God door in Jezus’ voetsporen te treden en ons leven volledig af te stemmen op Zijn wil.

Een gratis exemplaar aanvragen
Ons Offer voor God
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Ons offer voor God’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!
Ons Offer voor God

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God