Overdenkingen voor de Sabbat

Ons voorbeeld in het geloof

Abraham is “de vader van ons allen” in het geloof (Romeinen 4:16), “want niet door de wet is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht gedaan dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de gerechtigheid van het geloof” (vers 13). Waarom is dat? Omdat Abraham deze belofte ontving toen hij nog onbesneden was (vers 12).

Abraham werd geroepen toen hij 75 jaar oud was. Hij moest 25 jaar wachten op de beloofde zoon Izaäk, aan wie de belofte zou worden doorgegeven. Izaäk werd geboren op een moment dat zijn moeder Sarah – menselijk gesproken – geen kinderen meer kon krijgen (Genesis 18:11).

Ongeveer 30 jaar na de geboorte van Izaäk beleefde Abraham de grootste geloofstest van zijn leven. God vertelde hem dat hij de zoon waarop hij zo lang had gewacht als zijn beloofde opvolger, moest offeren (Genesis 22:2).

Wat was Abrahams reactie? “Toen stond Abraham ‘s morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee, en Izak, zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had” (vers 3).

Toen Abraham op de derde dag de offerplaats herkende, moesten de knechten achterblijven. Alleen Abraham en Izaäk mochten op de offerplaats zijn. Wat waren Abrahams gedachten toen hij en Izaäk het laatste stuk van de reis aflegden? Je zou kunnen denken dat de Bijbel de gedachten van Abraham niet aan ons openbaart. Wie dat denkt, vergist zich: “Blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren” (vers 5).

Izaäk zou de belofte erven en Abraham vertrouwde daarop, zelfs toen God hem vroeg Izaäk te offeren. Abrahams gedachtegang wordt ons geopenbaard in het geloofshoofdstuk van het Nieuwe Testament, Hebreeën 11: “Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Izak geofferd. En hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn eniggeborene geofferd. Tegen hem was gezegd: Dat van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug” (Hebreeën 11:17-19).

Hoe kwam Abraham op dit idee? Had God het aan hem geopenbaard? We vinden geen duidelijke persoonlijke belofte van een opstanding uit de dood vóór Genesis hoofdstuk 22. Omdat Abraham geloofde dat de belofte aan Izaäk zou worden doorgegeven, kwam hij tot de conclusie dat God Izaäk uit de dood weer tot leven kon wekken. Wat een geloof!

Dezelfde God wil het goede werk dat Hij in ons begonnen is voltooien tot op de dag van Christus Jezus (Filippenzen 1:6). Laten we, als we op weg daarheen beproevingen ondervinden, denken aan het voorbeeld van Abraham, die de vader van ons allen in het geloof is. Want in tegenstelling tot Abraham kunnen wij in de Bijbel verschillende keren lezen over Gods belofte van eeuwig leven aan ons.

Een gratis exemplaar aanvragen
abrahams geloof
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Ons voorbeeld in het geloof’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!
abrahams geloof

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God