Overdenkingen voor de Sabbat

Onze “eerste liefde”

Als geroepenen zijn wij vergelijkbaar met onze geestelijke voorouders in Efeze 1950 jaar geleden in die zin dat wij, net als zij toen, valse leringen en het christendom dat daaruit is voortgekomen vandaag de dag afwijzen. Wij zijn geroepen om trouw te blijven aan de ware leer van Jezus, Zijn apostelen en de eerste christenen en om degenen af te wijzen die deze leer willen veranderen.

De brief aan de gemeente in Efeze laat zien dat zij een probleem hadden met hun “eerste liefde”. Deze uitdrukking – “eerste liefde” – verwijst naar onze liefde voor God en Zijn geroepenen en ons enthousiasme voor het werk dat de Kerk van God moet doen. Het verlaten van onze eerste liefde betekent niet dat we helemaal geen liefde meer hebben. Het betekent dat we niet langer de vurigheid in onze liefde hebben die we eens hadden.

Een van de kenmerken van de “eerste liefde” voor Gods waarheid is het enthousiasme voor wat God aan ons openbaart. Hoe was het toen we voor het eerst de inhoud van de Bijbel correct begonnen te begrijpen? Onze roeping om Jezus Christus te volgen is als een “schat” of een “parel van grote waarde” (Mattheüs 13:44-46). Is dit nog steeds onze mening over onze roeping? Danken we God nog steeds op dezelfde manier in onze gebeden als in het begin? Of hebben we ons enthousiasme verloren?

Gekoppeld aan het enthousiasme om de waarheid te begrijpen was de bereidheid om ons iets te laten zeggen, want zonder die bereidheid waren we niet ontvankelijk voor wat God ons te zeggen had.  Christus legde deze geesteshouding op een levendige manier uit toen Hij een kind vroeg om bij Hem te komen en het in het midden van Zijn discipelen plaatste. Hij vermaande hen: “Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen” (Mattheüs 18:3-4).

Vandaag de dag is het echter niet ongewoon dat mensen hun eigen doctrines en praktijken verzinnen in plaats van een betrouwbare bron te vinden waar Gods Woord naar waarheid wordt onderwezen. Een andere valkuil is wanneer we jarenlang trouw zijn gebleven en valse leerstellingen hebben verworpen. Dan kunnen we denken dat we niet langer onderwezen hoeven te worden. Maar deze houding is in tegenspraak met de kenmerken van de eerste liefde, zoals hierboven genoemd.

Hoe staat het er nu voor met ons? Hebben we nog steeds de “eerste liefde” in onze wandel met God, of moeten we er, net als de Efeziërs vroeger, naar terugkeren? Moge God ons helpen om onze ware staat te herkennen!

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Onze “eerste liefde”’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God