Overdenkingen voor de Sabbat

Op aarde niets nieuws – of toch wel?


Hoe vaak hebben we dit Bijbelgedeelte niet gelezen of horen lezen in een preek of korte preek: “Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden” (1 Petrus 5:8).


Petrus schreef dit vers zo’n 30 jaar na het ontstaan van de Nieuwtestamentische Kerk, op Pinksteren 31 na Christus. In de afgelopen bijna 2000 jaar is daar niets aan veranderd. Ja, Satan gaat nog steeds rond als een brullende leeuw, op zoek naar wat hij kan verslinden. “Alles blijft bij het oude”, zou je kunnen denken. Maar dat is niet helemaal waar.

Sinds zijn opstand tegen Gods heerschappij heeft Satan altijd geprobeerd Gods plan te dwarsbomen. En zijn doeltreffendheid is cumulatief: hoe langer hij de mensen bewerkt tot aan de wederkomst van Jezus, hoe groter zijn succes. Dit wordt bevestigd door de apostel Paulus: “Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en worden misleid” (2 Timotheüs 3:13). En de invloed van Satan zal er uiteindelijk toe leiden dat de mensen zich bijna volledig zullen vernietigen, wat zal leiden tot Gods ingrijpen in de geschiedenis van de mens (Mattheüs 24:21-22).

De Bijbel benadrukt in het bijzonder één kenmerk van Satan als zijn tijd als de god van deze wereld er bijna op zit: “Want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft” (Openbaring 12:12). Satan gaat tekeer als hij ziet dat hij niet veel tijd meer heeft.


En dat er iets aan de hand is in onze samenleving – dat dingen niet meer normaal zijn – wordt bevestigd door recente nieuwsberichten. Het is niet normaal dat twee schoolmeisjes een klasgenote in het bos overvallen en haar na ongeveer 30 messteken laten doodbloeden. Het is niet normaal dat een man die slechts enkele maanden eerder een boek publiceerde over God, Jezus Christus en de duivel, zeven mensen en vervolgens zichzelf doodt tijdens een Bijbelstudie in een Hamburgse gemeente. Hij zou psychische problemen hebben gehad, en zijn toestand had zeker niet alleen met zijn eigen psyche te maken. En zo kunnen nog andere soortgelijke voorbeelden van de afgelopen maanden worden aangehaald.


Satan gaat tekeer en wil mensen vernietigen. Zijn werk is cumulatief en hoewel hij al honderden jaren als een brullende leeuw rondgaat, treft hij de mensen steeds heviger. Tegen de achtergrond van Satans toorn in de tijd vóór Jezus’ terugkeer is Salomo’s vermaning, zo’n 3000 jaar geleden geschreven, vandaag meer dan ooit van toepassing: “Let vooral op uw gedachten, want zij bepalen uw leven” (Spreuken 4:23, vertaling van Gute Nachrichten Bibel).


Gods bescherming voor de geroepenen betekent niet dat wij geen verantwoordelijkheid meer hebben. Laten we meer aandacht besteden aan onze gedachten en emoties, want de tijd waarin we leven is niet normaal!

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Op aarde niets nieuws – of toch wel?’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God