Overdenkingen voor de Sabbat

Op de toekomst gericht blijven in tijden van crisis

Met de wereldgebeurtenissen van de afgelopen twee weken kunnen sommigen van ons wel wat troost en bemoediging gebruiken. Zelfs het dagelijks leven in deze wereld bezorgt veel mensen verdriet en berooft hen van hoop op een betere toekomst.

Maar laten we positief zijn! De wereld is niet doelloos op weg naar haar toekomst. Nee, God heeft een plan voor het herstel van vreugde en vertrouwen. De apostel Petrus voorspelde dat er “tijden van verkwikking zullen komen” wanneer God Jezus naar de aarde terugzendt: “Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld” (Handelingen 3:19-21).

Petrus zei dus dat deze “tijden van verkwikking” of “tijden waarin alle dingen worden hersteld” verwijzen naar de tijd van Jezus’ beloofde wederkomst. Met ons dagelijks gebed “Uw koninkrijk kome” kijken we uit naar deze tijd. Maar hoe zal het werkelijk zijn wanneer Jezus neerdaalt op de Olijfberg en de heerschappij over de wereld overneemt? In wat voor wereld zullen de mensen dan leven?

We kunnen ons een beter beeld vormen van de noodzaak van deze vernieuwing die Jezus in gang zal zetten, als we de omstandigheden in de wereld kennen vlak voor het begin van Zijn heerschappij. Het boek Openbaring beschrijft omvangrijke verwoestingen over de gehele aarde, veroorzaakt door oorlog en natuurrampen vlak voor Jezus’ wederkomst.

Miljoenen uitgehongerde, radeloze mensen zonder enige hoop zullen bij Jezus’ wederkomst nog in leven zijn. Ze zullen getraumatiseerd zijn door de verschrikkelijke gebeurtenissen tijdens de Grote Verdrukking en de Dag des Heeren. Jezus zal een aarde aantreffen die sterk is aangetast door de gebeurtenissen en daardoor grotendeels onvruchtbaar zal zijn.

Maar Jezus zal, met de hulp van Zijn veranderde heiligen die bij Zijn wederkomst het onsterfelijk leven zullen ontvangen, grote veranderingen in gang zetten en hoop brengen voor de miljoenen overlevenden. We moeten ons elke dag bewust zijn van ons persoonlijke toekomstperspectief: wij zullen daarbij aanwezig zijn en Jezus helpen!

Welke hoop zullen de mensen hebben die hun geliefden verloren hebben in de chaos vóór de wederkomst van Christus? Door ons en vele anderen die dienen als koningen en priesters in het Koninkrijk van God, zullen zij de wonderbaarlijke waarheid van de Bijbel leren dat hun gestorven geliefden op een dag weer zullen leven en zij met hen herenigd kunnen worden. Tot het zover is, zullen Christus en Zijn team de overlevenden troosten en het plan van God aan alle mensen onderwijzen. Kennis van dit plan en van de goddelijke manier van leven zal voor hen een bron van grote vreugde zijn.

En om de vreugde van dit plan aan hen over te kunnen brengen, moet dit plan nu al een bron van vreugde voor ons zijn, ongeacht wat wij nu meemaken: “In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen” (Johannes 16:33).

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Op de toekomst gericht blijven in tijden van crisis’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God