Overdenkingen voor de Sabbat

Sterrenstelsel, de maan en het Feest

Beste broeders en zusters,

Eerder deze week heeft de NASA verbazingwekkende foto’s vrijgegeven van ons heelal, gemaakt met de nieuwe James Webb Ruimtetelescoop, die 10 miljard dollar heeft gekost.
De beelden laten een ongelooflijk mooi heelal zien met een ontelbaar aantal sterrenstelsels. Voor het geval u ze nog niet gezien heeft, hier is een van de eerste infraroodfoto’s die werd vrijgegeven.

Een infraroodbeeld van sterrenstelselcluster SMACS 0723, het eerste operationele beeld van NASA’s James Webb-ruimtetelescoop.

Als u zoiets spectaculairs ziet, vraagt u zich dan niet af hoe iemand het bestaan van een liefhebbende, almachtige en oppermachtige Schepper God kan ontkennen? Toch heb ik persoonlijk geen enkele commentator over God horen praten toen deze foto’s werden vrijgegeven en besproken.

Dat zou niet het geval moeten zijn voor u en mij, broeders en zusters. We leven in een tijd waarin we ongekende en onvoorstelbare mogelijkheden hebben om een glimp op te vangen van de uitgestrektheid en grootsheid van Gods schepping en het oneindige heelal om ons heen – om nog maar te zwijgen van de volmaaktheid van deze planeet waarop we het voorrecht hebben te leven.

Laat me u een vraag stellen. Ziet u uw toekomst – de toekomst waartoe God u geroepen heeft – wanneer u foto’s ziet zoals die hierboven?

Voorbij de wereld van vandaag, voorbij de duizendjarige heerschappij van Christus, voorbij het oordeel van de Witte Troon, heeft God een plan voor alles wat Hij schept.

En Hij heeft een plan voor ons. Als wij Hem volgen en ons aan Hem onderwerpen, zal Hij ons door Zijn Geest leiden naar wat Hij voor ons in gedachten heeft voor de eeuwigheid. “Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben [agape in het Grieks]” (1 Korinthe 2:9).

Als u vannacht buiten was, zag u een ander verbazingwekkend, mooi en belangrijk werk van God – een volle maan. Men zegt dat het de helderste maan van het jaar was.

Vandaag (donderdag) is het de 15e dag van de vierde maand van Gods kalender. Drie maanden vanaf vandaag, wanneer de zon ondergaat, begint het Loofhuttenfeest. Op de derde volle maan vanaf nu zullen we precies zijn waar God wil dat we zijn, op de dag die Hij uitriep als een “gezette tijd”.

We zijn allemaal in de “voorbereidingsmodus” voor het Loofhuttenfeest. We hebben ons geregistreerd, we hebben huisvesting en vervoer geregeld, we hebben het hele jaar trouw onze tweede (feest)tiende gespaard (een belangrijk onderdeel van de voorbereiding op het Loofhuttenfeest) en we zijn klaar om te gaan.

Het Loofhuttenfeest is een vreugdevolle tijd. Het beeldt de tijd uit waarin Christus Koning der koningen is. Satan is afgezet en de hele wereld zal vrij zijn om te leren en te leven naar het Woord van God – hetzelfde Woord en dezelfde levenswijze die wij vandaag proberen te leren en toe te passen, zodat wij klaar zijn om leraren te zijn in de “wereld van morgen” (Jesaja 30:20-21).

Als onderdeel van de juiste en door God geïnstrueerde manier om het Feest te vieren, verlaten wij onze huizen gedurende de gehele zeven dagen van het Feest en de achtste dag. Dat beeldt de tijdelijke toestand van ons bestaan op deze aarde uit en onze bereidheid om uit de wereld te komen naar de plaats waar God Zijn naam heeft geplaatst.

Hij zegt dat we op “die plaats” moeten zijn tegen de tijd dat het Loofhuttenfeest begint. Dat is bij zonsondergang waarmee de 15e van de zevende maand op de heilige kalender begint.

Zou u te laat durven komen op een bijeenkomst die de grote God van dit heelal heeft bijeengeroepen – de God Die ons het eeuwige leven heeft aangeboden als wij Hem volgen en ernstig, ijverig en zorgvuldig al Zijn wegen leren en onderhouden?

God ziet onze harten door hoe wij het Loofhuttenfeest vieren.

Als wij ons voorbereiden op het Loofhuttenfeest, bedenk dan dat u ook uw hart voorbereidt voor de manier waarop u Gods Koninkrijk ontvangt. Zult u te laat komen, slapen of onvoorbereid zijn zoals de vijf “dwaze maagden” uit Mattheüs 25?

Of zult u er klaar voor zijn? Zult u bij de heilige samenroeping van God zijn als het Feest begint in de allereerste dienst op de plaats die u zult bijwonen? We weten waar we moeten zijn. Nu is de tijd om u voor te bereiden om daar te zijn in die heilige samenroeping als het Feest begint.

Zijn er misschien mensen die nog twijfelen of ze wel naar het Feest kunnen gaan zoals God gebiedt? Wat is uw reden? Hoe kunnen wij u helpen om daar te zijn? Wij hebben de verantwoordelijkheid om op het Feest te zijn en om elkaar te helpen op het Feest te zijn, net zoals wij elkaar aansporen om op de weg naar Gods Koninkrijk te blijven. Merk op hoe God verwacht dat iedereen op Zijn Feest zal zijn, net zoals het Zijn verlangen is dat allen zich bekeren en eeuwig leven ontvangen:

“Verblijd u op uw feest, u, uw zoon en uw dochter, uw slaaf en uw slavin, en de Leviet, de vreemdeling, de wees en de weduwe die binnen uw poorten zijn. Zeven dagen moet u het feest vieren voor de HEERE, uw God, op de plaats die de HEERE zal uitkiezen. Want de HEERE, uw God, zal u zegenen in heel uw opbrengst en in al het werk van uw handen; daarom moet u werkelijk blij zijn” (Deuteronomium 16:14-15).

Laten we allemaal bezig zijn met het treffen van voorbereidingen en de planning om naar het Loofhuttenfeest te gaan en om daar de hele tijd te zijn, bij Zijn heilige samenroepingen vanaf de allereerste dienst tot en met de allerlaatste dienst van de achtste dag. En laten we doorgaan met plannen om daar te zijn, en om gereed en wakker te zijn wanneer Christus wederkomt en Zijn duizendjarige heerschappij begint.

Ik wens u een goede voorbereidingsdag voor de Sabbat en een inspirerende Sabbatdag.

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Sterrenstelsel, de maan en het Feest’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God