Overdenkingen voor de Sabbat

Tijd gebruiken en tijden kennen

Gisteren was het 30 juni, de laatste dag van de maand op de kalender die de mens heeft bedacht om de tijd aan te geven. Het is een belangrijke fysieke datum in de United Church of God. Ter vergelijking: vandaag is de tweede dag van de vierde maand volgens Gods kalender. Over slechts drie maanden, op de eerste dag van Zijn zevende maand, zullen wij het Bazuinenfeest vieren.

Tijd en hoe we die gebruiken is belangrijk voor God. Vanaf het allereerste begin schiep Hij het systeem om de tijd voor de mensheid te markeren: “Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren!” (Genesis 1:14).

Wij zijn slechts sterfelijke wezens met een beperkte hoeveelheid tijd die God ons toekent om dit fysieke leven te leiden. “Als zijn dagen vastgesteld zijn, het getal van zijn maanden bij U bekend is,  en U zijn grenzen bepaald hebt, die hij niet kan overschrijden” (Job 14:5).

Hoe wij onze tijd gebruiken en “de tijden kennen” is belangrijk in onze wandel met God. Hij heeft “gezette tijden” voor ons gemaakt om in acht te nemen en voor Hem te vergaderen. Zonder deze tijden in acht te nemen – de heilige samenkomsten die in Leviticus 23 worden opgesomd – wandelen wij niet met God zoals Hij van ons verwacht. Die wekelijkse en jaarlijkse vastgestelde tijden leren ons en herinneren ons aan Zijn suprematie, Zijn plan en ons doel van het bestaan.

Elk jaar vieren we Pascha op de 14e van de eerste maand van Zijn jaar. Een deel van onze voorbereiding op het Pascha is het onderzoeken van onszelf (1 Korintiërs 11:27-32), waarbij we onze geestelijke vooruitgang bekijken in het licht van Gods ogen en waarheid. Voortdurend zelfonderzoek en berouw (je tot God wenden) is een belangrijk onderdeel van onze roeping. Wij hebben de tijd die God ons in dit fysieke leven heeft gegeven om Gods wegen te leren en toe te passen in ons leven, en om te groeien tot “de maat van de grootte van de volheid van Christus” (Efeze 4:13).

Eén van de kenmerken van een juiste Pinksterviering is het “tellen van de dagen”. Eerstelingen hebben een aantal dagen in dit leven om uit te groeien tot de geestelijke rijpheid die God in ons verlangt. Zijn Heilige Geest zal leiden, maar wij moeten ons onderwerpen en volgen. “Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen” (Psalm 90:12). Gebruik de tijd die God ons gegeven heeft verstandig, zodat we “klaar” zullen zijn wanneer Christus terugkomt.

30 juni is een belangrijke fysieke datum in de United Church of God, omdat het het einde van ons fiscale jaar markeert. Het fiscale jaar 2022 is gisteren geëindigd en het fiscale jaar 2023 is vandaag begonnen.

Dit geeft ons de gelegenheid om stil te staan en te evalueren. Wat is er bereikt in het afgelopen jaar? Hebben we voldaan aan de verwachtingen die God van ons heeft? Hebben we het Plan gevolgd? Is Zijn boodschap aan de wereld toegenomen volgens Zijn wil? Zijn de middelen die Hij ter beschikking heeft gesteld gebruikt tot Zijn eer en glorie?

In deze tijd maken we een balans op van de resultaten en wat er bereikt is. Wat is de “staat van onze kudden” (Spreuken 27:23-24)? Zijn wij wijze rentmeesters geweest van wat God ons heeft gegeven (Spreuken 21:5, 20)? Hebben wij Gods wil gezocht en gevolgd (2 Kronieken 26:5; Spreuken 19:21)? Hebben onze inspanningen de vruchten afgeworpen die Hij verlangt?

Nu we de balans opmaken van dit boekjaar, is het ook tijd om God te erkennen in alles wat we doen en Hem te danken voor de vele zegeningen die Hij ons allen en Zijn Kerk heeft geschonken.

Gebaseerd op nog voorlopige cijfers zijn de inkomsten van United Church of God dit jaar met ongeveer $1 miljoen gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar en is het ongeveer $2 miljoen meer dan begroot. Zelfs in het licht van een onzekere economie en een torenhoge inflatie, heeft God voorzien. Wij danken Hem, en wij danken u voor uw trouw en toewijding aan God door Hem te eren met uw tienden en giften.

Nu we een nieuw fiscaal jaar ingaan en er onzekere tijden voor ons liggen en die zullen leiden tot de wederkomst van Jezus Christus, kijken we naar God – onze Rots en onze Verlosser – voor leiding en richting. Hij heeft ons een sterke fysieke basis gegeven. We hebben veel fysieke middelen, waaronder ultramoderne faciliteiten, geestelijk sterke predikanten, leden en ondersteunend personeel en een gezonde financiële basis. Dus, fysiek zijn we klaar om Gods werk voort te zetten. Nu moeten we Zijn wil zoeken en het geestelijke werk doen van het krachtig verkondigen van de waarheid en Zijn boodschap aan de wereld en het voltooien van de geestelijke tempel die Hij in ons aan het bouwen is, individueel en collectief, zoals Zijn Geest leidt.

Laten we ons allemaal met de zaken van onze Vader bezighouden.

Broeders, heb een inspirerende Sabbat – die onmetelijke zegeningen voor ons allen heeft voorzien.

En neem zeker de tijd om God te danken voor alles wat Hij voor ons allen heeft gedaan.

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Tijd gebruiken en tijden kennen’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God