Overdenkingen voor de Sabbat

Tijd van overgang

We leven in een tijd van overgang. In welk land we ook leven, we maken veranderingen en onzekerheid mee, en alle veranderingen die “in de lucht hangen” zijn niet noodzakelijkerwijs in het belang van de wereld.

In Amerika voelen we deze overgang misschien wel het meest. De cultuur, de mensen, de sociale bewegingen brengen ons van iets waar we ooit voor stonden naar een plek die vreemd en duister is. De gewone menselijke moraal, de vrijheden die de Amerikaanse manier van leven hebben gevormd, de rechtsstaat, rechtvaardigheid die niet door de politiek wordt gedicteerd, een gezond debat, respect voor gezag en de rechten van anderen, een solide en open samenleving waar mensen vrij waren om hun mening te geven en hun eigen overtuigingen te volgen en waar de waarheid iets betekende – dit alles lijkt aan het vervagen te zijn.

De Amerikaanse economie, lange tijd de kracht en het fundament van de wereldeconomie, bevindt zich ook in een overgangsfase. Wijdverspreide inflatie, torenhoge brandstofprijzen, problemen met de bevoorradingsketen, oplopende woonlasten en nu snel stijgende rentetarieven hebben ons veranderd van een levensvatbaar, stabiel en betrouwbaar systeem in een systeem dat in de nabije toekomst als “recessief” zal worden bestempeld.

Ja, we bevinden ons in een overgangsfase en velen vragen zich af waar de reis heen gaat. Vele anderen zien waar dit toe leidt en zijn verontrust over het vooruitzicht.

Voor ons in de Kerk, die de tijden herkennen en de profetische woorden van de Bijbel begrijpen, moeten deze tijden onze aandacht trekken en ons wakker schudden. Toen Christus door Zijn discipelen werd gevraagd: “Wat zal het teken zijn van Uw komst en van het einde van de wereld?” liet Hij hun duidelijk zien waarop zij moesten letten. We zien deze tekens overal om ons heen. “En dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen” (Romeinen 13:11).

Ik hoop dat we allemaal klaarwakker en alert zijn.

Terwijl de wereld zich in deze overgangstijd bevindt, blijft de Kerk van God standvastig en gericht op de wederkomst van Jezus Christus en de verkondiging van het Evangelie van het komende Koninkrijk van God. De Kerk van God blijft verankerd aan onze Rots en is de enige bron van zuivere en onbesmette waarheid die vandaag de dag in de wereld bestaat. Alleen in Jezus Christus hebben wij hoop.

De wereld en haar leiders, die zich verlaten op hun eigen ideeën en bronnen, kunnen noch vrede bewerkstelligen, noch stabiliteit brengen, noch een oplossing bieden voor de kwalen van deze wereld. In plaats daarvan leiden ze de wereld naar de ondergang. Alleen Jezus Christus kan de wereld redden van de vernietiging van zichzelf.

De wereld moet de waarheid van God horen, en wij moeten die waarheid verkondigen aan een stervende wereld. Wij, als trouwe christenen en leerlingen van Jezus Christus, moeten de waarheid leven en steeds meer leren en ernaar streven te leven “uit elk woord dat uit de mond van God uitgaat” en dicht bij elkaar en bij God te zijn in deze bijzondere gemeenschap waartoe wij behoren.

Wij zijn Zijn volk, de “geroepenen”, de eerste vruchten. Het dragen van deze naam en identiteit brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee, maar God heeft ons Zijn Geest gegeven, opdat wij de roeping die Hij ons heeft gegeven met succes vervullen. Laten wij de tijd die wij hebben zo goed mogelijk gebruiken door individueel en collectief te bouwen aan de geestelijke tempel waarin Christus zal wederkomen. Laten we ervoor zorgen dat we onze “roeping en verkiezing (…) bevestigen ” (2 Petrus 1:10, NBG’51).


Zoals u allen weet, zitten we hier op het hoofdkantoor al ongeveer een maand in een administratieve overgangsfase. U hebt zich misschien afgevraagd wat er gebeurt en wat we in deze tijd doen.

Mijn vrouw Debbie en ik zijn de laatste twee weken in Cincinnati geweest. We hebben niet alles kunnen bereiken of doen wat we hadden gehoopt te doen, maar er is veel gedaan omdat we met het personeel plannen hebben kunnen uitwerken voor het toekomstige werk van de Kerk.

We gaan voor een paar weken terug naar Florida en verhuizen dan eind juli naar ons nieuwe huis in Cincinnati. We zijn opgewonden en zien er naar uit om met iedereen hier samen te werken onder de leiding van het Hoofd van deze Kerk, Jezus Christus.

We leven nu in heel andere tijden dan twee of drie jaar geleden. Het werk van God gaat door en Zijn wil en woord zullen worden vervuld. Jezus Christus weet precies wat Hij wil en hoe Hij wil dat Zijn woord en boodschap worden verkondigd. We zullen Zijn wil zoeken, naar Hem luisteren, Hem volgen en het op Zijn manier doen. Hij is de weg, de Waarheid en het Leven.

Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om u allen te bedanken voor uw gebeden en voor de vele berichten die wij de afgelopen maand hebben ontvangen. Wij vragen u ons te blijven steunen en te bidden voor Gods werk om ons allen in Zijn wil te leiden.

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Tijd van overgang’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God