Overdenkingen voor de Sabbat

“Tot aan de voleinding van de wereld”

Aan het eind van het Evangelie van Mattheüs vinden we de woorden van Jezus, die velen de Grote Opdracht noemen. In Mattheüs 28:20 vinden we een belofte van Jezus die geldt voor alle generaties christenen: “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld” (Mattheüs 28:20).

Natuurlijk begrijpen we dat Jezus niet bij ons is in levende lijve, zoals het geval was bij Zijn discipelen. Toch is Hij bij ons door de Heilige Geest: “En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe” (Johannes 14:16-18; alle nadruk toegevoegd).

Jezus heeft beloofd met ons te zijn door middel van de Heilige Geest tot het einde van dit tijdperk. Daarmee vervult hij de verantwoordelijkheid die onze hemelse Vader Hem heeft toevertrouwd: “En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag” (Johannes 6:39).

Het is een grote troost te weten dat onze Hogepriester en oudere Broer beloofd heeft bij ons te blijven tot het einde der tijden. Dit kan ofwel het einde van ons leven betekenen, ofwel het einde van het tijdperk waarin Satan regeert – wat er ook eerst komt.

Maar hoe zit het met ons? Zullen wij alle dagen bij Hem blijven?

De apostel Paulus bevestigt dat Christus in ons is – dat wil zeggen, bij ons is – als de Heilige Geest in ons is: “Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid” (Romeinen 8:9-10).

Paulus toont ons ook de sleutel waardoor deze Geest altijd bij ons blijft: “Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God” (Romeinen 8:14).

We moeten ons laten leiden of sturen door deze Geest. God wijst ons de weg en wij blijven Zijn kinderen – Zijn geest blijft in ons, Jezus blijft bij ons en wij blijven bij de wijnstok – zolang wij ons door die Geest laten leiden. Als we dat doen, laten we Jezus bij ons zijn al de dagen tot het einde van de wereld.

Ik wens u allen een gezegende Sabbat!

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘“Tot aan de voleinding van de wereld”’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God