Overdenkingen voor de Sabbat

Tot zegen zijn in beproevingen

Als we beproevingen meemaken, begint onze wereld vaak steeds meer om onszelf te draaien. We richten ons heel snel op onze eigen situatie. Soms is dit een overlevingsmechanisme – we moeten ons concentreren op het zorgen voor onszelf, zodat we het probleem kunnen aanpakken.

Maar soms schaadt het ons als we naar binnen kijken. Ons gevoel zegt ons dat we voor onszelf moeten zorgen omdat niemand anders dat doet. In tijden van beproeving kan het gemakkelijk zijn om voor deze leugen te vallen.


Maar Jesaja 58:9-11 schetst een ander beeld voor ons, de geroepenen. “Als u (…) uw hart opent voor de hongerigen, en de verdrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan, en uw donkerheid als de middag zijn. En de HEERE zal u voortdurend leiden, Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven; u zult zijn als een bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit ontbreekt.”

Deze verzen laten ons zien dat liefde voor anderen een geschenk is! En het is een geschenk dat we vooral kunnen ontvangen wanneer we zelf te kampen hebben met lijden. Hiermee vertelt God ons hoe mooi het is om verder te kijken dan ons eigen leven en in plaats daarvan voor anderen te zorgen.

Andere mensen hebben ons het meest nodig als ze lijden. En als we zelf beproevingen doormaken, zijn we bijzonder goed toegerust om het lijden van anderen te begrijpen. Zelfs als hun beproevingen niet dezelfde zijn als de onze, kunnen wij – al is het maar in beperkte mate – de pijn begrijpen die zij doormaken.

In plaats van alleen naar onszelf te kijken, kunnen we om ons heen kijken naar manieren om anderen te steunen. Als we ons richten op de behoeften van anderen in plaats van alleen op die van onszelf, krijgen we een nieuw perspectief. We ruilen de pijn en zwakte van onze eigen problemen om voor de vreugde en zegen van het helpen van anderen. En zo komen we dichter bij God.

Is dat makkelijk? Slagen we meteen? Nee, zeker niet. Maar met maar met Gods hulp zijn alle dingen voor ons mogelijk (Filippenzen 4:13). Daarom moeten we God om Zijn hulp vragen om de mensen om ons heen te zien die hulp nodig hebben. God kan ons laten zien wat wij kunnen doen om mensen in soortgelijke situaties te helpen. En wanneer wij Gods hulp in deze zin ervaren, kunnen wij God danken voor de zegen die men ervaart wanneer men anderen dient (Johannes 17:17) – zelfs wanneer het eigen leven moeilijk kan zijn.

Ik wens u allen een fijne Sabbat

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Tot zegen zijn in beproevingen’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God