Overdenkingen voor de Sabbat

U weet de dag en ook het uur niet

Wanneer zal Jezus Christus wederkomen? Deze vraag wordt al door christenen gesteld sinds de eerste generatie christenen.

En in de laatste ongeveer 2000 jaar, hebben sommigen gedacht het antwoord op de vraag te weten. Dit is ook in onze eeuw gebeurd.

De beroemdste valse datum voor Jezus’ wederkomst vond echter plaats in de 19e eeuw. Tienduizenden in de VS geloofden in de spoedige wederkomst van Jezus Christus. Boeren gaven hun vee weg en anderen gooiden hun geld gewoon weg. Duizenden verzamelden zich in kerken en op kampeerterreinen in afwachting van de meest dramatische gebeurtenis uit de geschiedenis.

Bij het vallen van de avond, was de opwinding groot. De verzamelde gelovigen zongen liederen, baden en spraken over hoe het leven in de hemel zou zijn. Toen het middernachtelijk uur naderde, was de gespannen verwachting bijna ondraaglijk geworden.

Toen was het middernacht en er gebeurde niets. Verward en geschokt wachtten de gelovigen tot het ochtendgloren om te beseffen dat Jezus niet was teruggekeerd.

De datum was 22 oktober 1844. Deze ware gebeurtenis staat bekend als de “Grote Teleurstelling” en bevat lessen voor hen die nog steeds wachten op de beloofde wederkomst van Christus.

Zij die de exacte datum van Jezus’ wederkomst denken te kennen, weten meer dan Jezus Christus! Jezus zei immers dat Hijzelf noch de dag noch het uur kent waarop de gebeurtenissen van de eindtijd zullen culmineren in Zijn wederkomst: ” Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader” (Mattheüs 24:36).

Wanneer komt Jezus terug? “Wanneer het geroep klinkt” (1 Thessalonicenzen 4:16)! Met andere woorden: Wanneer de Vader Zijn Zoon zegt dat de dag gekomen is om in te grijpen!

Degenen die een exacte datum voor Jezus’ wederkomst voorspellen, behoren tot degenen voor wie Jezus ons waarschuwde toen Hem gevraagd werd naar de tekenen van Zijn wederkomst: “En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden” (Mattheüs 24:4-5).

In zijn profetie op de Olijfberg heeft Jezus ons vermaand te letten op wat er in het Heilige Land gebeurt en alert te zijn op onze geestelijke toestand, opdat de dag van zijn wederkomst niet over ons komt “als een strik” (Lucas 21:35). Laten we dus waakzaam zijn en de gepubliceerde terugkomstdata voor Jezus’ wederkomst negeren!

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘U weet de dag en ook het uur niet‘.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God