Overdenkingen voor de Sabbat

In de Amerikaanse staat Utah, in de stad Salt Lake City, is er echter één graf dat mensen aantrekt. Het is het graf van Matthew Robison, die in februari 1999 op tienenhalfjarige leeftijd overleed. Door complicaties bij zijn geboorte zou Matthew volgens de artsen nog maar een paar uur te leven hebben. Maar op zijn rouwkaart stond:

Begraafplaatsen behoren niet bepaald tot de meest populaire plekken voor levenden om te verblijven. Onze westerse grafcultuur bestaat erin dat mensen misschien een paar keer per jaar het graf van hun overleden dierbaren verzorgen, maar vrije tijd doorbrengen op een begraafplaats heeft nog nooit op een lijstje gestaan van favoriete vrijetijdsbestedingen. 

Een innerlijke kracht en uithoudingsvermogen, verbonden met de kracht van God, stelden Matthew in staat tien en een half jaar te leven, ingebed in de liefde van zijn familie en vrienden. Zijn familie had het voorrecht hier op aarde tijd met hem door te brengen, van zijn moed te leren en zich te verwonderen over zijn voortdurende vreugde te midden van zijn strijd. Zijn aanwezigheid inspireerde allen die hem kenden. Hij opende zowel hun hart als hun ogen.”

Matthew bracht zijn korte leven in een rolstoel door. Hij was grotendeels verlamd, blind en kon maar een paar woorden spreken. Toen hij stierf, voelde zijn familie dat zijn dood een bevrijding voor hem was. Zijn ouders begrijpen iets van wat de Bijbel zegt over Gods plan voor mensen. Zij geloven in een opstanding en dat gehandicapten bevrijd zullen worden van hun handicap. Daarom ontwierp Matthews vader zijn graf als een uitdrukking van deze hoop.

Het beeld van Matthew die uit zijn rolstoel opspringt, is een bron van hoop geworden op de begraafplaats, vooral voor andere ouders van gehandicapte kinderen. De begraafplaatsdirecteur zei zelfs dat van alle graven, het graf van Matthew het graf is dat hij het vaakst bezoekt.

Verwijzend naar de wonderbaarlijke toekomst die God voor de mensheid in petto heeft, schreef de profeet Jesaja: “Bemoedig de angstigen. Zeg hun: “Wees sterk; niet bang zijn, want uw God komt (…) Hij komt om u te redden.” (…) De verlamde zal opspringen als een hert” (Jesaja 35:4, 6, Het Boek).

Verreweg de meeste mensen op wie deze Bijbelpassage van toepassing is, zullen pas leven ten tijde van het oordeel voor de grote witte troon. Zij zullen, bevrijd van hun handicap, springen als een hert — en de ware God loven die zij dan zullen leren kennen! Matthew Robison zal bij hen zijn.

Een gratis exemplaar aanvragen
Uw God komt
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Uw God komt’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!
Uw God komt

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God