Overdenkingen voor de Sabbat

“Uw Koninkrijk kome!”

Iedereen die gisteren naar het nieuws op de radio luisterde of televisie keek, werd herinnerd aan de zogenaamde “D-Day”, de dag dat de geallieerden in Normandië landden. Gisteren was het 80 jaar geleden dat de grootste zee-manoeuvre uit de geschiedenis plaatsvond.

Terugkijkend op het verloop van de oorlog na de landing, benadrukten verschillende commentaren het belang van “D-Day”. Het succesvolle bruggenhoofd en een nieuw front in West-Europa zouden een snellere bevrijding van Europa mogelijk hebben gemaakt.

Interessant genoeg wordt hetzelfde gezegd over de Ludendorff-spoorbrug bij Remagen, die na mislukte slooppogingen door de Wehrmacht op 7 maart intact in handen viel van een eenheid van een Amerikaanse pantserdivisie en de geallieerden in staat stelde om een eerste bruggenhoofd aan de oostkant van de Rijn te creëren. Toen de geallieerde opperbevelhebber generaal Eisenhower op de hoogte werd gebracht van de verovering van de brug, zei hij: “De brug is zijn gewicht in goud waard”. Achteraf wordt gedacht dat de verovering van de brug bij Remagen ook heeft bijgedragen aan een sneller einde van de oorlog.

Wat er over de Tweede Wereldoorlog gezegd werd, was niet wat er over de Eerste Wereldoorlog gezegd werd: “De oorlog om alle oorlogen te beëindigen.” Een sneller einde van de oorlog betekent niet het einde van oorlogen. Het Vredesmuseum in Remagen, dat in de westelijke brugtoren van de voormalige Ludendorffbrug is gevestigd, bevestigt de Bijbelse waarheid over het onvermogen van de mens om vrede te stichten: “De weg van de vrede kennen zij niet” (Jesaja 59:8). In de documentatie “Bruggen bouwen – Berichten voor vrede” somt het museum de meer dan 200 oorlogen op die sinds 1945 gevoerd zijn.

Er zal pas een einde aan de oorlog komen als de Vredevorst, Jezus Christus (Jesaja 9:5), terugkeert bij het klinken van de zevende bazuin. Als Hij als Koning der koningen regeert, zal geen volk tegen een ander volk het zwaard opheffen. “Oorlog voeren zullen zij niet meer leren” (Jesaja 2:4). Als een van Zijn eerste officiële daden zal Hij “de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn” wegnemen (Jesaja 25:7), voorgesteld door de Verzoendag met zijn symboliek van de verwijdering van Satan.

Dan zal Jesaja’s profetie vervuld worden: “Hoe houdt de onderdrukker op, opgehouden is de onderdrukking! De HEERE heeft de stok van de goddelozen gebroken, de staf van de heersers, die volken sloeg in verbolgenheid met slagen zonder ophouden, die in toorn over de heidenvolken heerste met een vervolging zonder inhouding. Nu komt heel de aarde tot rust en stilte. Men breekt uit in gejuich.” (Jesaja 14:4-7).

Elk jaar zijn er dagen zoals 17 september, 6 juni, 5 mei of andere die ons herinneren aan het verloop of het einde van een oorlog. Laten we niet achterom kijken, maar vooruit met ons dagelijks gebed: “Uw Koninkrijk kome!”

Een gratis exemplaar aanvragen
Gods Koninkrijk brengt Vrede
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘“Uw Koninkrijk kome!”’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!
Gods Koninkrijk brengt Vrede

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God