Overdenkingen voor de Sabbat

Waar is mijn vreugde gebleven?


Veel mensen weten niet wat het verschil is tussen vreugde en geluk. Maar het verschil is aanzienlijk. We zijn vaak de hele dag bezig met de ene saaie taak na de andere – de was doen, eten koken, een veeleisende baas bedienen – zonder veel vreugde of geluk. De meeste mensen zoeken geluk als het doel van hun leven. De waarheid is dat de Bijbel nooit geluk belooft, maar wel vreugde. Er staat zelfs dat onze vreugde vol of compleet kan zijn, wat dus een beter doel is.

Geluk is een gevoel dat gebaseerd is op “gebeurtenissen”. Het is gemakkelijk om gelukkig te zijn als alles goed gaat – als je vrij bent van lijden, als je financieel zeker bent, als al je relaties goed lopen. Maar als je problemen hebt op een of meer van deze gebieden van je leven, wat gebeurt er dan met je “geluk”? Het is waarschijnlijk weg. En je voelt je verdrietig.

Vreugde daarentegen is een sterker, dieper maar minder wijdverspreid gevoel dan geluk. Het is niet afhankelijk van omstandigheden. Het is geworteld in wat God is. Ze komt voort uit onze relatie met God en dus ook met onze medemensen. Zijn vreugde sterkt onze ziel op een bovennatuurlijke manier in tijden van verdriet, onrecht en rouw. Het is bijna onmogelijk om de dalen van het leven te doorkruisen zonder de levengevende brandstof van vreugde in Christus.

Vreugde is voor ons als geroepenen de vaste zekerheid dat God alle details van ons leven onder controle heeft. Het is het stille vertrouwen dat alles uiteindelijk goed zal komen en het vaste voornemen om God in elke situatie te prijzen. We kunnen vertrouwen hebben in deze zekerheid en hoop.

Vreugde kan ook een gevolg zijn van iets goeds doen voor iemand. We voelen vreugde wanneer we – zelfs in lijden – handelen in het belang van een ander. Iedereen die ooit belangeloos iets van zichzelf of zijn bezittingen heeft gegeven, kent dit gevoel van vreugde.

Wat motiveert ons in het leven? Is het succes? Geluk? Of blijvende vreugde? Als ons hele streven erop gericht is om gelukkig te zijn, dan zullen we ons doel missen. Maar als ons doel is om vreugde te hebben in een vervuld leven, dan moeten we op de Heer vertrouwen en elkaar liefhebben op een manier die naar iets beters streeft dan alleen persoonlijke voldoening.

Wat doet u in uw wereld wat u vreugde brengt? Bent u verbonden met God en andere mensen door relaties en dienstbaarheid? Doe iets goeds voor iemand en kijk eens hoe u zich daarbij voelt. Dat is vreugde. Paulus vertelt ons dat vreugde een vrucht van de Geest is als we in Gods wegen wandelen. Dit geldt ook voor liefde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22).

Wie ware vreugde ervaart, zal gelukkig zijn, maar gelukkig zijn betekent niet altijd vreugde. In haar ruimere geestelijke vorm betekent vreugde leven vanuit de goedheid van God en Gods goedheid tot uitdrukking laten komen bij anderen. Laat vreugde in de Heer onze kracht zijn, want een vreugdevol hart is een goed medicijn voor de ziel. Het is de sleutel tot een dankbaar leven.

Laten we God om hulp vragen om het verschil te herkennen tussen werelds geluk en Zijn geschenk van diepe en blijvende vreugde. Laten we Hem ook vragen om ons te helpen deze vrucht van Zijn Geest in ons te laten groeien.

Een gratis exemplaar aanvragen
waaris onze vreugde gebleven
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Waar is mijn vreugde gebleven?’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!
waaris onze vreugde gebleven

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God