Overdenkingen voor de Sabbat

Waarin moeten we volharden als we in vrijheid leven?

Als het gaat om de vrijheid om ons geloof te beleven, zijn wij waarschijnlijk de meest gezegende generatie christenen in de geschiedenis. In onze moderne samenleving lijkt de religieuze vervolging van vroeger ons bijna vreemd. Men zou zich kunnen afvragen: waarin moeten christenen vandaag de dag nog volharden? Maar de bereidheid om te volharden is zeer belangrijk: “Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen” (2 Timotheüs 2:11-12).

Er zijn drie grote gebieden waarin wij moeten overwinnen en volharden: onze eigen menselijke natuur (Jeremia 17:9), de neerwaartse aantrekkingskracht van onze samenleving (Galaten 1:3-5), en de verleidelijke macht van Satan, de duivel, de ware god van de wereld van nu (Jakobus 4:7).

Sinds de Hof van Eden zijn mensen voortdurend blootgesteld aan deze slechte invloeden. Ongeveer 1600 jaar later was het kwaad zo alom aanwezig, dat God alle mensen liet omkomen, behalve Noach en zijn gezin. Zoals we weten, begon God opnieuw met Noachs familie na de wereldwijde overstroming. Maar slechts korte tijd later moest God de “vooruitgang” vertragen door de spraakverwarring bij de Toren van Babel.


Tegenwoordig lijkt de mens wel bijna terug te zijn op het punt waarop hij zich bevond toen de Toren van Babel werd gebouwd. Taalbarrières vallen weg en volgens sommige analisten stevenen we af op een regering die de hele wereld beheerst. Bovendien heeft de mens, met zijn verschillende soorten massavernietigingswapens, het vermogen om zichzelf uit te roeien.


De invloed van de massamedia met haar technische mogelijkheden maakt elke vorm van zonde, die vroeger beperkt was tot achterafsteegjes en bordelen, voor iedereen toegankelijk.


De uitdaging om weerstand te bieden aan de tendensen van de maatschappij en haar neerwaartse spiraal is nog nooit zo groot geweest als in de huidige tijd. Voor de “laatste dagen” voorspelde Paulus “zware tijden” (2 Timotheüs 3:1-7). Zijn beschrijving van deze tijden is vandaag de dag treffend, vooral in onze steeds goddelozer wordende westerse wereld, die zich meer en meer afkeert van de waarden van de Bijbel.
Wij zijn geroepen om de negatieve invloeden in onze omgeving te overwinnen en daarin te volharden, zodat God ons de beloofde kroon van gerechtigheid kan geven. Men zou kunnen zeggen: thans moeten wij op een andere wijze “volharden” dan de christenen in de vorige generaties deden. Dit roept de vraag op: staat de kroon der gerechtigheid die voor ons bewaard wordt hierbij in onze gedachten op de voorgrond?

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Waarin moeten we volharden als we in vrijheid leven?’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God