Overdenkingen voor de Sabbat

Waarin moeten we volharden?


Onze bereidheid om te volharden is belangrijk. Met dit in gedachten schreef de apostel Paulus aan Timotheüs: “Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen” (2 Timotheüs 2:11-12).

Waarin moeten we vandaag de dag volharden? In onze moderne samenleving lijkt de religieuze vervolging uit vervlogen tijden ons bijna vreemd, nietwaar?

Voor elke Christen zijn er drie belangrijke gebieden om te overwinnen: onze eigen menselijke natuur (Jeremia 17:9), de neerwaartse aantrekkingskracht van onze samenleving (Galaten 1:3-5) en de verleidingskracht van Satan de duivel, de ware god van de wereld van vandaag (Jakobus 4:7).

Sinds de hof van Eden is de mensheid voortdurend blootgesteld aan deze negatieve invloeden. Ongeveer 1600 jaar later was het kwaad zo wijd verspreid dat God alle mensen liet sterven, behalve Noach en zijn gezin. Na de wereldwijde zondvloed begon God opnieuw met de familie van Noach. Maar korte tijd later moest God de ontwikkeling vertragen door de spraakverwarring bij de Toren van Babel.

Vandaag de dag lijkt de mensheid bijna het punt te hebben bereikt van de Toren van Babel. Taalbarrières vallen weg en volgens sommige waarnemers van het WEF met zijn “Great Reset” gaan we in de richting van een regering die de hele wereld domineert. Bovendien heeft de mensheid, met zijn verschillende soorten massavernietigingswapens, het vermogen om zichzelf uit te roeien.

De invloed van de massamedia met haar technische mogelijkheden maakt elke vorm van zonde, die vroeger beperkt was tot afgelegen steegjes en bordelen, toegankelijk voor iedereen.

De uitdaging om weerstand te bieden aan de tendensen in de maatschappij en haar neerwaartse trend ervan, is nog nooit zo groot geweest als vandaag. Paulus voorspelde “zware tijden” voor de “laatste dagen” (2 Timotheüs 3:1-7). Zijn beschrijving van deze tijd is vandaag de dag treffend, vooral in onze steeds goddelozer wordende Westerse wereld, die zich steeds meer afkeert van de waarden van de Bijbel.

Neemt de kroon der gerechtigheid, die ons beloofd is, de eerste plaats in onze gedachten in? We zijn geroepen om de negatieve tendensen in onze omgeving te overwinnen en vol te houden zodat God ons deze kroon kan geven. Daar is aan het begin van een nieuw jaar (volgens de menselijke kalender) niets veranderd. Laten we dus samen blijven volhouden!

Een gratis exemplaar aanvragen
Waarin moeten we volharden?
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Waarin moeten we volharden?’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!
Waarin moeten we volharden?

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God