Overdenkingen voor de Sabbat

Waarmee eindigt u uw dag?

De “Overdenking voor de Sabbat” van vorige week had betrekking op het beginnen van uw dag met God, door Hem te danken voor de nieuwe dag en Hem om hulp te vragen voor het verloop van die dag.

Net zo belangrijk is het om uw dag te eindigen met God.

Volgens het CBS kampt bijna een kwart van de Nederlanders met slaapproblemen (moeilijk in slapen komen, moeite om door te slapen, te vroeg wakker worden). Hiervoor zijn diverse oorzaken aan te wijzen, waaronder ook zorgen (van welke aard dan ook). 

Koning David had ook geregeld te maken met problemen in zijn leven – één ervan had te maken met zijn zoon Absalom die hem van de troon wilde stoten en voor wie hij zelfs moest vluchten. David had vanwege deze situatie echter geen slaapproblemen, integendeel. Psalm 3 is door David geschreven toen hij vluchtte voor Absalom en hij veel tegenstanders kende. “Met mijn stem riep ik tot de HEERE, en Hij verhoorde mij vanaf Zijn heilige berg. Ik lag neer en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij” (verzen 5-6). 

Woorden van gelijke strekking staan in Psalm 4: “In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen” (vers 9). 

Hoe doet David dat? De context van deze 2 Psalmen laat zien dat hij ’s avonds overdenkt wat God voor hem heeft gedaan, hij overdenkt Gods trouw en hij bedenkt dat het heil van de HEERE is (Psalm 3:9a). Ons eeuwig leven ligt in Gods handen!

Ook Salomo schrijft over dit onderwerp. In Spreuken 3:24 zegt hij het volgende over het bezitten van wijsheid: “Als je neerligt, zul je niet angstig zijn, je zult neerliggen en je slaap zal aangenaam zijn.” En zoals we weten begint wijsheid bij de vrees voor de HEERE. De vrees voor de HEERE zorgt dus voor een goede nachtrust!

Ook Jezus Christus laat zien dat het mogelijk is om in de stormen van het leven rustig te slapen: “En toen Hij aan boord van het schip gegaan was, volgden Zijn discipelen Hem. En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, zodat het schip door de golven bedekt werd; maar Hij sliep” (Mattheüs 8:23-24)! Het behoeft geen vraag wat het geheim is van Jezus Christus.

“Wie schuilt bij de Allerhoogste God, kan rustig slapen, want de Almachtige werpt Zijn schaduw over hem” (Psalm 91:1, Het Boek).

Vervang dus het tellen van schaapjes (waarvan uit onderzoek is gebleken dat dit juist een tegengesteld effect kan hebben) door het overdenken van wat God voor u heeft gedaan, wat Hij voor u doet en wat Hij nog voor u zal doen – uw toekomst is zeker!

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Waarmee eindigt u uw dag?’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God