Overdenkingen voor de Sabbat

Waarop bouwen wij?

In antwoord op een vraag van de Joden over de bevoegdheid voor Zijn daden, antwoordde Jezus: “Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen” (Johannes 2:19).

Jezus verwees naar Zijn eigen lichaam, maar de Joden dachten dat Hij naar de tempel van Herodes verwees. “De Joden zeiden dan: Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd, en Ú zult hem in drie dagen laten herrijzen?” (vers 20).

De reactie van de Joden weerspiegelt het belang van de tempel voor hen. Het was het middelpunt van hun aanbidding van God.

De eerste christenen waren Joden en de tempel had ook voor hen een zeker belang. De eerste hoofdstukken van de Handelingen van de Apostelen laten de tempel zien als een ontmoetingsplaats voor de vroege Kerk. Johannes en Petrus “gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur” toen een verlamde man hun om aalmoezen vroeg (Handelingen 3:1-3). In plaats daarvan werd de man genezen!

Ongeveer 25 jaar na de opstanding van Jezus vroegen Jakobus en de oudsten in Jeruzalem aan de apostel Paulus om deel te nemen aan een tempelritueel om de Joden te laten zien dat hij niet tegen de tempel predikte (Handelingen 21:17-24).

Stel je de ontzetting van deze eerste christenen eens voor toen de tempel zo’n 39 jaar na Jezus’ opstanding werd verwoest! Het huis waarin Hij Zelf God had aanbeden en waarvoor Hij had gezwoegd (Johannes 2:17) lag in puin nadat de Romeinen, na een drie jaar durende belegering van de stad Jeruzalem, de Joodse verdediging hadden overwonnen en de stad hadden verwoest.

De tempel was het middelpunt van de eredienst voor de Joden en had ook een belangrijke betekenis voor de eerste christenen, maar God stond toe dat hij werd verwoest. Dit herinnert ons eraan dat het fundament van ons christelijk leven niet iets fysieks mag zijn – geen gebouwen, geen bezittingen en geen mensen (Psalm 146:3-4).

Vóór 1995 maakte de materiële “infrastructuur” van onze voormalige organisatie indruk op sommige mensen. Drie colleges in Pasadena, Texas en Engeland, ons eigen terrein voor jeugdkampen in Minnesota, zelfs locaties waar het Loofhuttenfeest gehouden kon worden en die in eigendom waren van de Kerk in de VS. Bezoekers van de universiteitscampus in Pasadena, die meerdere keren werd uitgeroepen tot de best onderhouden campus in de VS, waren vooral onder de indruk van de omgeving. Maar wat blijft er over van dit alles? Niets.

Het enige fundament voor onze wandel met God is Jezus Christus – Hij is het enige fundament dat gelegd kan worden (1 Korinthe 3:11). We mogen alleen op Hem bouwen.

Een gratis exemplaar aanvragen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Waarop bouwen wij?’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God