Overdenkingen voor de Sabbat

Wanneer we op de proef worden gesteld

Hoe zit het met ons als het gaat om Romeinen 5, verzen 3-5? Denken we dat dit relevant voor ons is als we zwaar op de proef worden gesteld? Er staat daar:

“En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.”

Ja, beproevingen dienen om karakter te ontwikkelen. En sommige mensen denken waarschijnlijk dat ze deze verzen gemakkelijk op hun leven kunnen toepassen als er een moeilijke tijd aanbreekt. Dan verandert alles. Misschien ervaar je het verlies van een dierbare, of heb je problemen in je huwelijk, of krijg je een telefoontje van de dokter die dan zegt: “De testresultaten zijn binnen. Je hebt kanker.”

Op zulke momenten realiseren we ons vaak hoe zwak we zijn en dit kunnen dus heel donkere momenten zijn. Maar op deze momenten hebben we een keuze. We kunnen ons geloof de rug toekeren, weglopen van de realiteit of accepteren dat God de beproeving in ons leven toelaat.

We moeten volhouden. We moeten erop vertrouwen dat God, die het aantal haren op ons hoofd kent, genoeg om ons geeft om hoe dan ook voor ons te zorgen. En daar moeten we elke ochtend aan denken.

Met elke dag dat we beproevingen doorstaan, groeit ons vermogen om door moeilijke tijden heen te komen. In de Schrift wordt ons vaak verteld dat we moeten volharden. Volharding ontwikkelen is dus niet iets om lichtvaardig op te vatten!

Het punt van de verzen die we aan het begin aanhaalden is dat ons doorzettingsvermogen in het aangezicht van tegenspoed ook ons karakter versterkt. Als we ons lijden onder ogen zien en doorleven, worden we sterkere mensen. We ontwikkelen sterke overtuigingen en worden herinnerd aan onze eigen kracht en Gods steun. Mensen die lijden hebben meegemaakt laten zich minder snel leiden door de mening van anderen. Ze kunnen moeilijke morele conflicten en verleidingen weerstaan omdat ze zelf worstelingen hebben doorstaan. Dit is een kostbaar geschenk dat ieder van ons ontvangt in de stormen van het leven.

Tot slot vertelt Paulus ons dat het versterken van ons karakter hoop voortbrengt. We hebben hoop voor de toekomst en voor elke dag omdat we weten dat onze God voor ons zorgt. En Paulus vertelt ons dat deze hoop ons niet zal teleurstellen.

God maakt ons betere mensen door onze beproevingen. Laten we Hem danken voor Zijn genade in dit opzicht!

Een gratis exemplaar aanvragen
Verzoeking overwinnen
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Wanneer we op de proef worden gesteld’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!
Verzoeking overwinnen

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God