Overdenkingen voor de Sabbat

Wie zal zich u herinneren?

In het ouderlijk huis van mijn vrouw Beverly in Frost, Minnesota, hing een foto van een lange, knappe jongeman die trots een Amerikaans legeruniform uit de Eerste Wereldoorlog droeg. De foto was van haar oom, Edwin Benjamin Skogen. Een eeuw geleden werd hij naar Frankrijk gestuurd om in de “Grote Oorlog” te vechten. Net voordat de verschrikkelijke oorlog aan het Westelijk Front tot stilstand kwam, eindigden de dromen en hoop van Beverly’s oom. Hij bracht het ultieme offer. Hij stierf voor zijn land op 25-jarige leeftijd. Waarom is dit belangrijk voor u?

Ik ben al lang geïnteresseerd in de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. In dit vreselijke conflict, dat zich vier lange jaren voortsleepte tot 1918, stierven ongeveer zeven miljoen burgers en tien miljoen soldaten, de meesten op gruwelijke wijze.

De Eerste Wereldoorlog was de eerste echte technologische oorlog, waarin chemische oorlogvoering en massavernietigingswapens voor het eerst op grote schaal levens eisten. Duizenden soldaten en officieren moesten lijden en vechten in de modderige loopgraven op de slagvelden van Europa.

Beverly’s oom Edwin werd in Frankrijk begraven, duizenden kilometers van zijn huis in Minnesota. Op een reis door Oost-Frankrijk bezochten Bev en ik ooit enkele slagvelden uit de Eerste Wereldoorlog.

We wisten niet waar Edwin Skogen begraven lag. Op weg naar Parijs kwamen we toevallig langs een Amerikaanse militaire begraafplaats. We stopten en vroegen de beheerder van de begraafplaats naar Edwin. Zijn antwoord was niet erg bemoedigend. Hij vertelde ons dat deze begraafplaats één van de ongeveer 40 Amerikaanse begraafplaatsen in Frankrijk was waar hij begraven zou kunnen liggen.

Maar gelukkig was hij zo vriendelijk om de naam op te zoeken. We waren allemaal verbaasd. Hoe was het mogelijk dat soldaat Edwin Skogen op deze begraafplaats begraven lag?

We liepen snel de korte afstand van het administratiegebouw naar Edwins graf. Hij lag begraven op een glooiende heuvel. Oude bomen schaduwden de graven van honderden Amerikaanse soldaten die op deze begraafplaats gevallen en begraven waren.

Ademloos naderden we Edwins graf. Naast hem lagen de graven van zijn kameraden, die allemaal binnen een paar dagen waren gesneuveld. Daar lag Edwins grafsteen. Beverly en ik liepen erheen en streelden zachtjes met onze vingers over de ruwe steen.

Het was een ontnuchterend moment van herinnering. In de ongeveer honderd jaar sinds de dood van oom Edwin, vertelde de conciërge ons, had slechts één ander familielid zijn graf bezocht. Hij was zo goed als vergeten, en stilletjes ook.

Wat is daar vandaag de dag zo belangrijk aan? We hebben Edwins foto niet meer. Die is verdwenen. En wat nog erger is, ik kan de dia’s die ik van ons bezoek aan de begraafplaats heb gemaakt ook niet meer vinden. We hebben alleen nog herinneringen.

Met dit in gedachten is het belangrijk om deze feiten te onthouden: De Verenigde Staten hebben afgelopen maandag, 27 mei, Memorial Day gevierd, een herdenkingsdag voor mensen die in buitenlandse oorlogen zijn omgekomen. Veel andere landen hebben hun eigen gedenkdagen: Canada viert Remembrance Day op 11 november, Australië en Nieuw-Zeeland vieren Anzac Day op 25 april. Het Verenigd Koninkrijk viert Remembrance Sunday in november. Veel Britten dragen of tonen zogenaamde “Remembrance poppies”. Deze traditie werd geïnspireerd door het boek In Flanders Fields van de Canadese dichter John McCrae.

Waarom is dit belangrijk voor u? Wat is Gods perspectief?

In de huidige maatschappij lijkt wat ooit heilig en belangrijk was, slechts triviaal, betekenisloos en zinloos te zijn geworden. Veel films en videospelletjes bagatelliseren de dood als een moment van waardeloze, vervormde glorie in een pathos van menselijke geschiedenis en lege ervaring.

Toch willen de meesten van ons degenen die ons zijn voorgegaan gedenken. Ook wij willen herinnerd worden. Ik heb veel herdenkingsdiensten bijgewoond. Daar hoor je steeds weer de woorden: “We zullen haar (of hem) nooit vergeten.” We vernoemen gebouwen, snelwegen, parken en andere belangrijke monumenten naar mensen die belangrijk voor ons zijn.

Toch is de herinnering van korte duur. Tragisch genoeg vergeten mensen elkaar. Hun geschiedenis vervaagt en gaat verloren.

Met dit in gedachten, wie zal zich u herinneren als u er niet meer bent?

Er is goed nieuws als antwoord. God vergeet ons niet.

In de Psalmen lezen we: “Kostbaar is in de ogen van de HEERE de dood van Zijn gunstelingen” (Psalm 116:15). De Bijbel laat op veel plaatsen zien dat God belangrijke details van ons leven vastlegt. Sommige dingen, zoals onze zonden, worden volledig gewist en uit ons geheugen gewist als we berouw tonen en om vergeving vragen. Andere dingen worden voor altijd vastgelegd in een heel belangrijk boek: het boek van het leven.

Wilt u dat uw naam in dit boek geschreven wordt? “Dan spreken zij die de HEERE vrezen, ieder tot zijn naaste: De HEERE slaat er acht op en luistert. Er is een gedenkboek geschreven voor Zijn aangezicht, voor wie de HEERE vrezen en wie Zijn Naam hoogachten.” (Maleachi 3:16).

We zullen dit boek terugzien – samen met een ongelooflijke hoop voor de hele mensheid – helemaal aan het einde van de Bijbelse geschiedenis. Op dat moment worden boeken geopend, waaronder het boek des levens (Openbaring 20:12).

Wat gebeurt er daarna? Voor de mannen en vrouwen die een eenzame of pijnlijke dood stierven bij schipbreuken, op slagvelden, in loopgraven, in de hitte van de jungle en in diepe duisternis – allemaal vergeten mensen zoals Beverly’s oom Edwin, wiens laatste herinnering misschien pijn en angst is – gebeurt er een ongelooflijk wonder. “En de zee gaf de doden die ze borg weer terug, en de dood en het dodenrijk gaven hun doden terug” (Openbaring 20:13, GNB) – een wereldwijde opstanding van iedereen die weer tot leven komt! Naar een leven waarin Jezus Christus de Koning der koningen is, een leven van onvoorstelbare betekenis!

Denk er eens over na! De apostel Paulus leerde Timotheüs: “Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen” (1 Timotheüs 2:4).

Wie zal zich u herinneren als het zover is? God!

Maar hoe zit het met wanneer wij in nood of in benauwdheid zijn, vervolgd, hongerig, koud, in gevaar of zelfs met de dood bedreigd worden? (Romeinen 8:35). Betekent dit dat God de Vader en Jezus Christus ons verlaten hebben?

Hier is een onwankelbare belofte voor u, voor uw familie, voor uw vrienden, voor iedereen die belangrijk voor u is: “noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere” (Romeinen 8:38-39). Hoe wordt deze liefde van God uitgedrukt? “Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven” (Lucas 12:32) en dus ook het eeuwige leven!

Op Memorial Day in de VS kunnen we allemaal nadenken over de volgende wereldwijde gedenkdag en vervuld zijn van hoop wanneer God gebiedt dat het boek des levens geopend wordt, zodat alle mensen – inclusief Beverly’s oom Edwin en uw overleden dierbaren – uit de vergetelheid zullen terugkeren en weer herinnerd zullen worden, en zodat de deur naar het onbegrijpelijke en wonderbaarlijke eeuwige leven open zal gaan.

Op die dag zal God “alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan” (Openbaring 21:4).

Moge God deze grote gedenkdag verhaasten!

Een gratis exemplaar aanvragen
wie zal zich u herinneren?
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Wie zal zich u herinneren?’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!
wie zal zich u herinneren?

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God