Overdenkingen voor de Sabbat

Wij vieren de opstanding van Jezus anders – Bijbels!

Ja, natuurlijk zijn we blij met de opstanding van Jezus! De apostel Paulus benadrukt het als een van de kernboodschappen van de boodschap over de Messias die hij aan de gelovigen in Korinthe verkondigde: “Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften” (1 Korinthe 15:3-4).

In het verdere verloop van hoofdstuk 15 benadrukt Paulus het historische feit van Jezus’ opstanding. Jezus was bijvoorbeeld verschenen aan enkele individuen en ook aan “meer dan vijfhonderd broeders tegelijk”, en later aan “alle apostelen” en Paulus zelf (verzen 5-8). Het leven van Jezus na Zijn dood wordt dus duidelijk bewezen door de Schrift, hoewel sommige belijdende christenen deze waarheid afdoen als een legende.

In tegenstelling tot zulke christenen weten wij dat Jezus’ opstanding de garantie is voor onze toekomst en die van alle mensen. Paulus drukte deze garantie als volgt uit: “En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof (…) En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren” (1 Korinthe 15:14, 17-18). De opstanding van Jezus maakt onze opstanding mogelijk!

De opstanding van Jezus is ook een voorwaarde voor Zijn terugkeer en de vervulling van het doel waarvoor Hij geboren is: Jezus “zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen” (Lucas 1:33). Jezus begint Zijn heerschappij pas bij het klinken van de zevende bazuin: “En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid” (Openbaring 11:15).

Elke herfst vieren we het feit dat Jezus is opgestaan en dus leeft met een Bijbels feest dat de terugkeer van Jezus symboliseert: de Bazuinendag. Zoals we weten negeert het moderne christendom dit feest. Dit is niet echt verrassend, want volgens een enquête uitgevoerd door het Duitse Emnid Instituut in opdracht van het nieuwsmagazine Focus, ontkent 62 procent van de Duitsers de opstanding van Jezus. Volgens de enquête gelooft zelfs niet eens een meerderheid van de aanhangers van de Duitse christelijke partijen CDU en CSU in de opstanding van Jezus.

We zouden de rollen kunnen omdraaien naar degenen die ons ervan beschuldigen dat we ons niet verheugen in de opstanding van Jezus omdat we Pasen niet vieren en hen kunnen vragen of zij zich niet verheugen in de terugkeer van de opgestane Messias op de Trompettendag in de herfst. Maar dat zullen we niet doen, want er staat ook geschreven: “Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen” (Romeinen 12:18). 😊

Een gratis exemplaar aanvragen
Opstanding
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Wij vieren de opstanding van Jezus anders – Bijbels!’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!
Opstanding

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God