Overdenkingen voor de Sabbat

Wij zijn duur gekocht

We onderkennen allemaal de waarheid van Paulus’ uitspraak in Romeinen 3:23: “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.” De Bijbel leert duidelijk dat alle mensen (toegegeven, met Jezus Christus als uitzondering) gezondigd hebben.

En wat is ons loon door dit te doen? Opnieuw is het Paulus die onze vraag beantwoordt. “Het loon van de zonde is de dood” (Romeinen 6:23). Wat een troost dat wij van dit “loon” bevrijd kunnen worden door Jezus Christus! Paulus schreef hier ook over: “Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere”(Romeinen 7:24-25).

Tegenover het loon van de zonde staat “de genadegave van God (namelijk) eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere”, zo leren we eveneens bij monde van Paulus (Romeinen 6:23).

Als christenen zijn wij “duur gekocht” (1 Korinthe 6:20), en de prijs was het vergoten bloed van onze Verlosser Jezus Christus, het Lam van God (Handelingen 20:28; Johannes 1:29).

We begrijpen dat Jezus met Zijn dood de prijs heeft betaald voor onze bevrijding van de doodstraf die onze zonden met zich brengen. Maar Zijn dood is niet het enige dat nodig is voor onze redding!

Om Zijn verzoenend offer te aanvaarden, moeten wij ook sterven! De doop is een symbool van deze dood: “Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen” (Romeinen 6:3-4).

Christus stierf voor onze zonden, zodat wij “duur gekocht” konden worden. Als wij Zijn offer hebben aanvaard, zijn wij ook voor onze zonden gestorven, en in ons nieuwe leven komt het erop aan onze wandel met God voort te zetten totdat wij de eindstreep hebben bereikt, zodat wij het geschenk van het eeuwige leven kunnen ontvangen.

Met deze gedachten wens ik iedereen een gezegende Sabbat.

Een gratis exemplaar aanvragen
Bloed van Christus is kostbaar
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Wij zijn duur gekocht’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!
Bloed van Christus is kostbaar

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God