Overdenkingen voor de Sabbat

Zelf Verstoten Lammeren

Af en toe gebeurt het dat een ooi een lam krijgt en het verstoot. Wanneer het lam bij de ooi wordt teruggebracht, duwt de moeder het arme dier weg.

Als een ooi een van haar lammetjes afwijst, zal ze nooit van gedachten veranderen.

Deze lammetjes laten hun kop zo laag hangen dat het lijkt alsof er iets mis is met hun nek. Hun geest is gebroken.

Als de herder niet ingrijpt, zal het lammetje sterven, verstoten en alleen. Weet u wat de herder dan doet? Hij neemt het verstoten lammetje in huis, voedt het met de hand en laat het zich warmen bij het vuur. Hij wikkelt het in dekens en drukt het tegen zijn borst, zodat het diertje zijn hartslag kan horen.

Zodra het lam sterk genoeg is, zet de herder het terug in de wei bij de rest van de kudde.

Als de herder de kudde roept, raad eens wie er als eerste naar hem toe rent? Inderdaad, het schaap dat ooit werd verstoten. Het kent zijn stem heel goed. Dit schaap vergeet nooit hoe de herder voor hem zorgde toen hij door zijn moeder werd verstoten.

Wij waren allemaal ooit als het verstoten lam, alleen was onze situatie precies omgekeerd. Niet de grote Herder en zijn hemelse Vader hebben ons verstoten, maar wij hadden onszelf verstoten, want onze zonden hebben ons van God gescheiden: “Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort” (Jesaja 59:1-2).

Maar God hield zoveel van ons dat Hij Zijn Zoon naar de wereld stuurde zodat wij niet langer verschoppelingen hoeven te zijn. En Jezus, de grote goede Herder, offerde Zich vrijwillig voor ons op, zodat wij deel konden uitmaken van Zijn kudde: ” Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen (…) Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen” (Johannes 10:11, 17-18).

Zoals het eens verworpen lam kennen wij de stem van onze Herder en wij volgen Hem. Een ander volgen wij niet (Johannes 10:4-5). En zoals het eens verworpen lam van de dood werd gered door de inzet van zijn herder, zo zullen wij “niet verloren (gaan), maar eeuwig leven (hebben)” door de inzet van onze Herder (Johannes 3:16). We kunnen nog veel leren van schapen en herders.

Bekijk onze videos op YouTube

Een gratis exemplaar aanvragen
Zelf verstoten Lam
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Zelf Verstoten Lammeren’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!
Zelf verstoten Lam

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God