Overdenkingen voor de Sabbat

Zullen we het leven van andere mensen redden?

Wij leven vandaag omdat een man God gehoorzaamde. Maar niet alleen wij: alle mensen die vandaag de dag leven, hebben hun bestaan in zekere zin te danken aan één rechtvaardige man – Noach.

Noach leefde in een wereld die totaal van God en Zijn weg was afgeweken. God wist waar dit – als er niets aan gedaan zou worden – toe zou leiden. Daarom heeft God “de wereld van de voortijd niet gespaard (…) maar Noach, de prediker der gerechtigheid, met zeven anderen bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld der goddelozen bracht” (2 Petrus 2:5, NBG’51).

Noach was in die tijd blijkbaar de enige die God gehoorzaamde: “Noach stond op vertrouwelijke voet met God. Hij leefde niet als de mensen om hem heen, maar was rechtvaardig en deed volstrekt geen kwaad” (Genesis 6:9; GNB).

Zijn vrouw, hun zonen en schoondochters mochten de Zondvloed overleven omdat Noach rechtvaardig was. Een uitverkorene redde de fysieke levens van anderen.

Jezus Christus voorspelde een tijd vlak voor Zijn wederkomst waarin het voortbestaan van de mensheid op het spel zou staan: “Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden” (Mattheüs 24:21-22).

God zal niet toestaan dat de mensheid uitsterft. Hij zal de tijd “inkorten”. Maar waarom?

“Maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden” (vers 22).

Miljoenen mensen zullen deze verschrikkelijke tijd overleven en het begin van het millennium meemaken omdat de uitverkorenen – net als Noach – trouw zijn aan God.

Zullen wij de levens van andere mensen redden? We weten niet hoelang we zullen leven en wanneer de terugkeer van Jezus zal plaatsvinden. Maar als we trouw blijven aan God en tot de uitverkorenen behoren, is er een mogelijkheid dat we redders van mensenlevens zullen zijn! En dat geeft ons weer een jaarlijks goed voornemen voor het nieuwe jaar (volgens de menselijke kalender): we blijven onze weg met God vervolgen! Voor meer informatie lees het boekje: ‘Leven we in de eindtij”

Een gratis exemplaar aanvragen
Noah
Vul hieronder uw gegevens in en wij sturen u een gedrukt exemplaar van onze gratis brochure, ‘Zullen we het leven van andere mensen redden?’.
Abonneer u gratis op Beyond Today!
Noah

Vul hieronder uw gegevens in voor een abonnement op onze gratis gedrukte editie van het tweemaandelijkse tijdschrift Beyond Today.

Alle Overdenkingen

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige van deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken en andere helpen ons te verbeteren door ons inzicht te geven in hoe de site wordt gebruikt.

Door onze site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Ledenruimte

Dit is een besloten gedeelte voor leden en vrienden van de Verenigde kerk van God